In al zijn beminnelijke guitigheid ging paus Benedictus XVI zich te buiten aan een pikante tweet. Miljarden christenen staan klaar om hem te vergeven.

Tweetende Benedictus XVI doet ‘Letermeke’

Paus Benedictus XVI heeft een aangebrand bericht gepost op Twitter. Snel werd de tweet weer verwijderd, maar het kwaad was geschied. @Pontifex treedt daarmee in de glorieuze voetsporen van Yves Leterme.

‘GEORGIE NACH HAUSE GEGANGEN UND DER PAOLETTO HAT HAUSARREST: KOM SCHNELL HÜBSCHE MÄDCHEN XOXO IHRE SCHMUTZIRATZI’, zo luidde de eerste tweet die werd verzonden vanop @pontifex, de naam waaronder paus Benedictus XVI zich op Twitter begeeft. Het bericht bleef slechts enkele minuten online staan, maar dat was lang genoeg voor ettelijke van zijn 360.000 volgers om screenshots te nemen en de woorden van de Heilige Vader digitaal te vereeuwigen. Sedertdien heerst er een drukte van jewelste op de talloze katholieke blogs en websites waar Vaticaanwatchers en gelovigen elkaar met interpretaties van het bericht van de kerkleider om de oren slaan.

Voorlopig zijn alle experts het erover eens dat de paus meldt dat zijn persoonlijke secretaris Georg Gänswein huiswaarts is gekeerd en dat ook zijn butler Paolo Gabriele niet in de buurt is. Die laatste heeft inderdaad huisarrest gekregen voor zijn rol in het zogenaamde Vatileaks-schandaal.

Rik Torfs:
‘Voel me minder eenzaam nu ik weet dat ook de paus een warmbloedige heteroseksueel is’

Een meerderheid der commentatoren gaat er voorts van uit dat de 85-jarige leider van meer dan één miljard katholieken besluit dat de kust vrij is en dat hij ‘mooie meisjes’ uitnodigde om zich bij hem te voegen in zijn private vertrekken. De ondertekening ‘xoxo schmutziratzi’ zou volgens exegeten een samentrekking zijn van het Duitse woord ‘schmützig’ en de familienaam van de paus, Ratzinger.

Wellicht heeft de Heilige Vader een Letermeke gepleegd. Onder twitterati is dat de naam voor een bericht dat eigenlijk is bedoeld als privébericht, maar dat per ongeluk toch via twitter wordt gedeeld en zo publiek bezit wordt. De Belgische gewezen premier Yves Leterme kwam verschillende malen in het nieuws met pijnlijke tweets waarin hij op gênante wijze avances maakte bij vrouwen.

Professor kerkelijk recht Rik Torfs (KU Leuven), zelf een verwoed en gewaardeerd twitteraar, verschaft duiding bij het openhartige bericht. ‘Dit is erg hoopgevend nieuws. Eerst en vooral ontkracht de paus het bekrompen cliché dat een academicus van wereldklasse noodgedwongen een steriele droogstoppel is. Ik mag wel zeggen dat ikzelf al twee decennia lang mijn steentje bijdraag om dat beeld grondig bij te stellen’, stelt de professor. ‘Maar het voelt toch minder eenzaam nu ik weet dat ook de paus een warmbloedige heteroseksueel is. Ook voor de Kerk lijkt me dit goed nieuws. Het celibaat voor priesters is nu toch weer iets minder verdedigbaar geworden. Je kunt het verder zo begrijpen dat de paus, wanneer hij zich bevrijd weet van zijn oppassers, eindelijk vrouwen een belangrijker rol wil toebedelen in de kerk. Ik weet dus niet of ik dit wel een Letermeke zou noemen. Daarbij merk ik toch ook op dat de Heilige Vader in zijn berichten alvast een pak aantrekkelijker, gewaagder en minder halfslachtig is dan die hark uit Ieper.’