Cyriel Verschaeve neemt de plaats in van Pieter De Coninck. De flamingante dichter uit Alveringem vormt een mooi compromis voor het verdeelde Antwerpen.

De Wever kiest voor Cyriel Verschaeveplein

Bart De Wever kondigt aan dat het Pieter De Coninckplein dan toch zal worden herdoopt. Niet in het Herman De Coninckplein of zelfs Monica De Coninckplein, maar in het Cyriel Verschaeveplein.

Zodra Bart De Wever zijn troon bestijgt, met hermelijn wordt bekleed, de sleutels van de Sinjorenstad hem worden overhandigd en hij staf en scepter mag zwaaien over het Brabantse vissersdorp dat Antwerpen heet, zal de Vlaamse partijleider het initiatief nemen om het gecontesteerde Pieter De Coninckplein van een nieuwe naam te voorzien.

De jongste dagen liep de discussie omtrent het De Coninckplein hoog op. Het gekibbel gaat terug op een lezingenreeks die de literaire vzw Behoud de Begeerte onlangs opdroeg aan Herman De Coninck (1944-1997) , één van Vlaanderens meest gewaardeerde dichters. Behoud de Begeerte had bij die gelegenheid voorgesteld om het Pieter De Coninckplein in Antwerpen te herdopen tot het Herman De Coninckplein.

Omdat Herman De Coninck echter kunstenaar was, in Zurenborg woonde en levensgezel was van Kristien Hemmerechts, wordt hij in Antwerpen van nature ingedeeld bij de progressieve bobo’s en tegenstrevers van Bart De Wever. Dat de dichter kwam te overlijden lang vóór De Wever politiek relevant werd, is daarbij van geen belang. Evengoed wordt middeleeuwer Pieter De Coninck beschouwd als Vlaams-nationale en conservatieve activist – in zijn hoedanigheid van middenstander en leider van de Brugse rebellen gaf hij de Fransen flink op hun doos tijdens de Guldensporenslag.

Doordat het over Antwerpen, de N-VA en de culturele sector gaat, heeft dit non-event gedurende zeker twee dagen de gemoederen beroerd in de nationale pers, zeker toen Bart De Wever liet weten dat hij zelden zo’n idioot voorstel had gehoord.

Onder druk van de publieke opinie keert Bart De Wever nu zijn kar en hoopt hij dat een naamsverandering de polemiek alsnog kan bezweren. ‘Ik besef dat ik niet langer louter de leider zal zijn van één partij, ook al is dat de grootste partij van de stad met het beste programma en ook al heb ik het meeste stemmen’, aldus de kandidaat-burgemeester. ‘Ik wil proberen om een burgervader te zijn voor alle Antwerpenaren, iemand die ze kunnen bewonderen en liefhebben. Dat wil zeggen dat ik ook bereid ben om compromissen te sluiten die aan de wensen van eenieder tegemoet komen. Dat compromis zou erin bestaan dat we het Pieter De Coninckplein herdopen tot het Cyriel Verschaeveplein. Op die manier eren we een historisch figuur die zowel Vlaamsgezind als een begenadigd dichter was en die ook het volk heeft aangesproken en geïnspireerd. Wij, pardon, ik heb gezegd.’

Niet iedereen is opgetogen over het idee om een plein te vernoemen naar een flamingante priester-dichter, die onder meer bekend is voor het vers: ‘Hier liggen hun lijken als zaden in het zand, hoop op den oogst, O Vlaanderland.’ Zo liet Patrick Janssens weten dat hij het idee niet genegen is, maar weigert hij met een constructief tegenvoorstel de zwartepiet: ‘Er is nog ruimte voor een Willem Elsschotplein. Die moet met zijn Bormsgedicht toch ook goed liggen bij de collabo’s, en is voor de bobo’s alvast wel verteerbaar.’

Bart De Wever:
‘Cyriel Verschaeve was zowel Vlaamsgezind als een begenadigd dichter. Hij heeft het volk geïnspireerd’

Gerolf Annemans, kersvers voorzitter van Vlaams Belang, liet ondertussen via Twitter weten dat hij desnoods vanuit de oppositie steun wil leveren voor een wisselmeerderheid om van de Craeybeckxtunnel de Cyriel Verschaevetunnel te maken.