Een smurf maakt een vreugdesprongetje naar aanleiding van de erkenning van Smurfenland. Gargamel en Azraël kunnen echter niet lachten met de beslissing van de VN.

Smurfenland erkend als onafhankelijke staat

De Verenigde Naties hebben het statuut van Smurfenland verhoogd. Smurfenland is vanaf heden een onafhankelijke staat en mag deelnemen aan de stemmingen van de VN.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met 138 stemmen voor Smurfenland erkend als lidstaat. Dat betekent dat Smurfenland, zoals verwacht, de status van waarnemer van zich af kan gooien. Er waren negen tegenstemmen en 41 onthoudingen.

In Smurfenland barstte een feest van jewelste los. Eindelijk onafhankelijk! Helaas kan het feest wel eens van korte duur zijn. De grootste vijanden van de Smurfse Autoriteit, Gargamel en zijn handlanger Azraël, hebben al met vergeldingsacties gedreigd. Zij hebben aangekondigd hun smurfenpolitiek niet te veranderen en weigeren Smurfenland te erkennen als onafhankelijke staat.

De belangen van Azraël en Gargamel zijn tweeërlei. Azraël houdt van
oorlog voeren en wil de smurfen gewoon uitmoorden. ‘Just because we can’, stelt Benjamin Netanyahu, woordvoerder van de Azraëlische Entiteit.

Voor Gargamel spelen er geopolitieke en economische motieven. Volgens hem zijn de Smurfen een atoomwapenprogramma aan het smurfen. Ook wordt er
gefluisterd dat er in de grond van Smurfenland olie zit. ‘Die olie behoort mij toe’, mopperde Gargamel na de stemming van VN.

Het conflict tussen Gargamel en Azraël enerzijds en de smurfen anderzijds sleept al lange tijd aan. Azraël en Gargamel bouwden reeds een muur rond Smurfenland. De smurfen voelden zich getergd en katapulteerden knikkers richting Gargamels kasteel. Daarbij sneuvelde één ruit. Gargamel reageerde geschokt en beantwoordde de drieste aanval met langeafstandsraketten. Daarbij sneuvelden vier smurfen en werden drie paddenstoelen met de grond gelijkgemaakt. Ook probeert Gargamel steeds grond in te pikken van de smurfen om zijn kasteel, in het kader van de zelfverdediging, verder uit te bouwen.

De acties van Gargamel treffen de smurfen in hun alledaagse leven. Een heel veld salsaparilla, een belangrijke bron van voedsel in Smurfenland, werd door Azraël platgetrappeld, terwijl Gargamel de import van het buitenland blokkeerde. Daarop piekte de prijs van salsaparilla in Smurfenland. De VN tikten Gargamel op de vingers en sindsdien laat die mondjesmaat de toevoer van salsaparilla weer toe.

Grootste vijanden van Smurfse Autoriteit, Gargamel en Azraël, dreigen met vergeldingsacties

De salsaparilla is intussen onbetaalbaar geworden voor de modale smurf. Dat leidt tot vele interne twisten. Jonge smurfen raken ondervoed en andere smurfen hebben al wanhoopsdaden gepleegd. ‘Het begint mij hier serieus mijn smurfen uit te smurfen’, zegt een wanhopige tienersmurf.

Ook radicaliseert de geest der smurfen. Nadat de vorige smurfenleider werd vergiftigd door Gargamel en Azraël, moesten er verkiezingen komen. De fundamentalistische smurf die zichzelf Grote Smurf noemt, trok de macht naar zich toe en regeert sindsdien met ijzeren hand over Smurfenland.