Kussende homo's zijn zo'n aanslag op de maatschappelijke geplogenheden dat het in grootstedelijk gebied gerechtvaardigd blijft hen daarvoor te straffen.

Homojacht (gedeeltelijk) aan banden gelegd

Vanaf 2013 wordt de jacht op homoseksuelen ingeperkt. Holebi-verenigingen, die aanvankelijk pleitten voor een compleet jachtverbod op andersgeaarden, reageren voorzichtig optimistisch.

Met ingang van 1 januari 2013 worden fysieke aanvallen op homoseksuelen enkel nog getolereerd in steden met meer dan 100.000 inwoners en dan alleen maar wanneer zij daartoe zelf rechtstreekse aanleiding hebben gegeven. Onder meer het dragen van vrouwenkleren, het hand-in-hand lopen met iemand van hetzelfde geslacht en andere zichtbare tekenen van homofilie op de openbare weg zullen als zo’n aanleiding worden beschouwd. Op de maatregel worden geen uitzonderingen toegestaan.

De nieuwe homojachtwet schept duidelijkheid na het recente debat over de mate waarin bepaalde vormen van agressie jegens holebi’s al dan niet te rechtvaardigen zijn.

Çavaria, de koepelvereniging van Vlaamse holebi-verenigingen, reageert gematigd tevreden. ‘Onze leden erkennen dat ze met hun gedrag mensen ergeren en choqueren. We willen niemand beletten om uiting te geven aan die gerechtvaardigde ergernis – we leven immers in een vrij land. Maar de nieuwe wet maakt de regels tenminste duidelijk. Holebi’s die op het platteland wonen of hun seksualiteit in het verborgene beleven, hebben voortaan gelukkig nog maar weinig te vrezen.’

Of de hoop van Çavaria gewettigd is, valt nog te bezien. Verschillende macho’s gewagen van willekeur en zijn niet van plan de wet na te leven. ‘In een kleinere stad als Aalst worden alle vormen van homo-bashing voortaan buiten de wet gesteld. Nochtans loopt het hier vol janetten. Moet ik dan voortaan naar Gent om mijn viriliteit te bewijzen?’, vraagt Mohamed zich vertwijfeld af.

Bepaalde bevolkingsgroepen voelen zich bovendien geviseerd. ‘De jacht op homoseksuelen is diep geworteld in de culturele tradities van een belangrijk deel van de bevolking. Het is beschamend dat een democratie als België anno 2012 zijn inwoners nog altijd verhindert hun cultuur in vrijheid te beleven’, zegt Ibrahim Folnawi, woordvoerder van de denktank De Boze Allochtonen.

Gaybasher Patrick:
‘Homo’s brengen mij in diepe verwarring, die ik alleen kan oplossen met blind geweld’

Ook autochtone gaybashers zijn malcontent. ‘Ik heb destijds mijn eigen vader betrapt met mijn beste vriend’, zegt Patrick. ‘Homo’s brengen mij in diepe verwarring, die ik alleen kan oplossen met blind geweld. Dat wordt mij nu brutaal ontnomen.’