Elio Di Rupo geeft het stemgedrag van de Vlaming een dikke onvoldoende. 'Dat moet beter in 2014!'

Premier Di Rupo buist de Vlaamse kiezer

Uit een peiling is gebleken dat de Vlaamse kiezer nooit minder populair was bij de Belgische politici. Premier Elio Di Rupo is het hardst. De socialistische politicus buist de Vlaamse kiezer.

De stem van de Vlaamse kiezer is begeerd. Toch zijn de Belgische politici hard voor het Vlaamse kiesvee. Volgens een onlangs uitgevoerde peiling schommelen de waarderingscijfers van de Vlaamse kiezer rond de 5 op 10. Premier Elio Di Rupo (PS) vindt dat veel te mild. ‘Ik geef de Waal een 8 op 10 voor zijn stemgedrag. De Vlaming verdient slechts een magere 3 op 10. Hij moet tegen 2014 veel beter zijn best doen om het juiste bolletje te kleuren in het stemhokje.’

Volgens de premier legt de Vlaamse kiezer zijn prioriteiten verkeerd. ‘Het stemgedrag wordt te hard beïnvloed door werkgelegenheid en economie. Het belangrijkste in de regering zijn echter de onderlinge verhoudingen’, weet Di Rupo. ‘Zolang de sfeer goed is, zullen er dingen gerealiseerd worden. Met Vlaams-nationalistische partijen is dat onmogelijk. Helaas schudt de Vlaamse kiezer de kaarten altijd op zo’n manier dat het voor ons onmogelijk is onze krachtdadige, marxistische beleidsmaatregelen door te voeren.’

De Vlaamse kiezer neemt taak te gemakkelijk, vindt Di Rupo. ‘Ze gedragen zich als politici. Hun oppositie overtuigt allesbehalve. Kritiek spuien op krantenforums en Twitter kunnen ze als geen ander – vooral de Vlaamse middenklasse
denkt elke dag opnieuw het warm water uit te vinden. Maar wat heeft de Vlaamse kiezer al bewezen sinds 2010? Niks. Rien! Hij ziet overal problemen, maar neemt nergens zijn verantwoordelijkheid.’

De conclusie van Di Rupo is hard, maar duidelijk. ‘De Vlaamse kiezer is niet bekwaam om zijn stem op een verstandige manier te gebruiken. We moeten ons de vraag durven stellen of hij het wel verdient in de Belgische democratie te leven. Er is kennelijk een verstandelijke kloof tussen noord en zuid in dit land. In de zuidelijke landshelft brengen kiezers wel op een intelligente manier hun stem uit.’

De meeste Vlaamse kiezers zijn ontgoocheld en wensen niet te reageren op de uitlatingen van Di Rupo, tenzij anoniem. Op Twitter maakt een verdwaalde eenzaat misbaar. Kevin wil zijn stem wel laten horen. ‘Ik voel me gedupeerd door de regering‘, zegt de man die zijn leven afstemt op de middelmatigheid. ‘Ik behoor tot de Vlaamse middenklasse en leef zodoende op de rand van de armoede. Sinds de economische crisis is uitgebroken, kan ik met mijn kinderen en vrouw nog maar tweemaal per jaar op reis.’

Elio Di Rupo:
‘De Vlaamse kiezer is niet bekwaam om zijn stem op een verstandige manier te gebruiken’

Frederik treedt Kevin bij. ‘Het huidige economische klimaat dwingt me er zelfs toe te besparen op postzegels. Over elke brief denk ik nu geen twee- maar driemaal na eer ik hem verstuur.’