Jinping wist uit overweldiging niet meer van welk hout pijlen maken.

Jinping stort in na één dag presidentschap

De nieuwe sterke man van China zit al thuis met een burnout. Het plotse, verpletterende besef 1,3 miljard mensen te leiden zou aan de basis van de inzinking gelegen hebben.

Onze Chinese zusterpublicatie Xiūzhèng (修正) rapporteert vanuit Beijing dat Xi Jinping, die gisteren met veel protocol en machtsvertoon de nieuwe leider werd van China, bij het avondeten plots onwel werd.

‘Hij werd erg bleek toen een vriend van hem opmerkte dat er meer Chinezen waren dan er rijstkorrels waren in de hele avondschotel’, zegt onze man ter plekke, die liever anoniem blijft en de schuilnaam Sun Bin gebruikt. De maaltijd was er één voor vierduizend mensen.

Iemand zou Jinping horen stoppen hebben met eten en iets voor zich uit mompelen als ‘mijn God… mijn God… al die mensen. Wat heb ik gedaan?’ Uit beleefdheid zou zijn gezelschap niks gezegd hebben, maar de pijnlijke stilte die erop volgde, bleef aanhouden.

‘Daarna stond hij volgens een partijfunctionaris onvast op, greep hij de tafelrand vast en keek hij met wilde ogen de zaal rond’, gaat Sun Bin verder, ‘Hij probeerde verschillende keren een soort toespraak te beginnen, maar kwam niet verder dan platitudes over rijstkorrels.’

Op teken van de nummer twee van het land, Li Keqiang, zou de stamelende, zwetende Jinping toen naar zijn kamer gebracht zijn door enkele getrouwen. ‘Honderden mensen hoorden geschreeuw van buiten de zaal. Jinping krijste dat hij het niet aankon, niet waardig was’, zegt Sun Bin.

Het is niet de eerste keer dat Xi Jinping plots van het toneel verdwijnt, wat vragen oproept over zijn capaciteiten om één zesde van de wereldbevolking te leiden. De officiële staatsmedia hebben in alle talen over het incident verzwegen.

Sun Bin:
‘Jinping krijste dat hij het niet aankon, niet waardig was’

‘De rest van de maaltijd werd er bijna geen woord meer gezegd en niks meer gegeten’, besluit Sun Bin. Iedereen zou beschaamd in zijn bord gestaard hebben, en zou pas naar huis gegaan zijn tegen middernacht, toen Li Keqiang als eerste vertrok.