Meyrem Almaci: 'Zo tonen we aan onze kiezers dat we ons niet zo maar in een hoekje laten drummen.'

SABAM-tracé redt Antwerpse coalitievorming

Het mobiliteitsdossier is al een tijdje een heikel punt in de Antwerpse coalitievorming. Met het SABAM-tracé is een compromis gevonden waar zowel Groen als N-VA zich in kunnen vinden.

Het aanslepende mobiliteitsdebat zorgde al voor de nodige problemen in de Antwerpse coalitievorming. Groen wilde absoluut niet weten van het BAM-tracé, terwijl grote verkiezingsoverwinnaar N-VA absoluut pleitbezorger van dit tracé was. Bart De Wever (N-VA) pakt in zijn formatienota nu uit met het SABAM-tracé. Met dit alternatieve traject kunnen zowel Groen als N-VA leven.

De Wever is blij de mobiliteitsknoop doorgehakt te hebben. ‘Het SABAM-tracé is een variant van het BAM-tracé. Het belangrijkste verschil is dat een autobestuurder op dit traject per decibel die hij uitstoot, tol zal moeten betalen. Muziek in de auto afspelen wordt ook nog eens extra belast. Elke wagen die zich op het SABAM-tracé begeeft zal verplicht voorzien moeten zijn van een speciale decibelmeter die alle gegevens nauwgezet zal registreren.’

De nieuwe inkomsten die de stad int via deze belasting, die door de nota van De Wever op zo’n €15.000 geraamd worden, zullen dienen om het traject te overkappen om de geluidsoverlast tegen te gaan. ‘Een overkapping is gezien de huidige penibele financiële toestand van Antwerpen onbetaalbaar. Door elke uitgestoten decibel te gaan belasten, wordt zo’n overkapping wel betaalbaar. En zo komen we de groenen ook tegemoet’, aldus nog De Wever.

Ook Groen-boegbeeld Meyrem Almaci is blij dat De Wever zijn verstand heeft laten zegevieren. ‘Van de overkapping hadden we een breekpunt gemaakt. Zo tonen we aan onze kiezers dat we ons niet zo maar in een hoekje laten drummen.’

Bart De Wever:
‘Door elke uitgestoten decibel te gaan belasten, wordt een overkapping wél betaalbaar’

De eerste reacties op internet zijn eerder negatief. ‘Waanzinnig complex plan’, heet het, of ongezoutener ‘bende zotten!’. Een ander maakt zich boos over de moeilijk te controleren geluidsnormen. Op Facebook verscheen ook al snel de eerste groep die protesteert tegen het SABAM-tracé.