Witteboordcrimineel Jean-Marie Pfaff bereidde de weg voor een hele generatie voetballers die in aanraking komen met het gerecht.

Profvoetballers doen misdaadcijfers pieken

Het aantal geregistreerde misdrijven piekt in ons land. De markante stijging van de misdaadstatistieken wordt uitsluitend veroorzaakt door (ex-)voetballers uit de Jupiler Pro-league.

De federale politie gaf vandaag cijfers vrij die weinig ruimte laten voor interpretatie. Het aantal misdaden is dit jaar toegenomen met 27 procent. Voorlopig onderzoek wijst uit dat ruim een kwart van alle overtreders actief was – of is – als profvoetballer in de Belgische competitie.

‘De feiten situeren zich in alle categorieën van de misdaad’, zegt Els Cleemput, die recidiveert als woordvoerster van de federale politie. ‘Voetballers zijn actief als witteboordcrimineel, maar houden zich net zo goed bezig met zedenfeiten,
verkeersovertredingen,familiaal geweld, carjacking, terrorisme, inbraak, dronkemansruzies, illegale straatraces, slagen en verwondingen, drugs, verkrachting en ga zo
maar door.’

Terwijl het voetbal twintig jaar geleden nog te kampen had met hooliganisme, heeft de criminaliteit zich nu duidelijk verlegd naar de spelers zelf. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) moet machteloos toezien hoe eersteklassevoetballers het land teisteren.

‘De stijging van de misdaadcijfers is te opvallend om zomaar af te doen als toeval. We hebben jarenlang de feiten ontkend of verbloemd. Het is tijd om dat achter ons te laten. Ik zeg het heel duidelijk: ja, er is ontegensprekelijk een relatie tussen voetbal en misdaad.’

‘Het pamperbeleid heeft niet gewerkt’, erkent ook minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH). ‘We zijn het verplicht aan de zeldzame voetballers die wel op het rechte pad blijven om de overtreders aan te pakken.’

Annemie Turtelboom:
‘Relatie tussen voetbal en misdaad is ontegensprekelijk’

‘We vermoeden dat de eersteklasseclubs het crimineel gedrag van hun spelers niet alleen gedogen, maar aanmoedigen of zelfs mee helpen organiseren’, stelt Turtelboom. ‘Ik wil niemand viseren, maar Standard Luik spant toch de kroon inzake crimineel gedrag.’

De meeste clubs wensten niet te reageren op de aantijgingen van de vrouwelijke ministers. Standard drukte bij monde van zijn voorzitter de hoop uit dat er de hen niets zou overkomen wanneer ze vanavond naar huis rijden.