Als liberale katholiek laat Michel Verschueren zijn vrouw soms tot om op CD&V te stemmen, maar ook hij twijfelt steeds meer aan het nut van vrouwenstemrecht. (Bron: HLN)

Stemrecht voor vrouwen zwaar onder vuur

Meer dan een derde van alle vrouwen heeft anders gestemd dan hun partner tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Steeds meer stemmen gaan op om vrouwen hun stemrecht af te nemen.

Dat vrouwen de wachtrijen aan de kieshokjes aanzienlijk langer maken, was al langer bekend. Maar nu toont een studie van de Katholieke Universiteit Leuven aan dat vrouwen mogelijk ook het kiesresultaat hebben beïnvloed. Liefst 35 procent van de kiesgerechtigde vrouwen zou het stemadvies van hun echtgenoot in de wind slaan zodra ze alleen gelaten worden in het kieshokje.

Vrouwen van wie het stemgedrag afwijkt van dat van hun man worden daar doorgaans toe aangezet door hun minnaar of door lesbische vriendinnen, zo wees de studie verder uit. Singlevrouwen stemmen vaak blanco, wellicht omdat ze onvoldoende omringd zijn om zelf een gefundeerde keuze te kunnen maken.

Zoals te verwachten viel, lokte de publicatie van de studieresultaten onmiddellijk boze reacties uit. ‘Een uiterst gevaarlijke trend’, meent politicoloog Gert Johansson. ‘Vrouwen blijken hun vrijheid steeds vaker te misbruiken. Daarvoor is het vrouwenstemrecht niet bedoeld.’

Na lang zagen verwierven de Belgische vrouwen bij wet van 27 maart 1948 stemrecht voor de parlementsverkiezingen en vier maanden later ook voor de provincieraadsverkiezingen. Vrouwen brachten voor het eerst effectief hun stem uit bij de parlementsverkiezingen van juni 1949.

Is 14 oktober 2012 meteen ook de laatste keer dat vrouwen hun stem hebben uitgebracht? ‘Zover zijn we nog lang niet. Door de verplichting om vrouwen op de kieslijsten te plaatsen, zijn heel wat vrouwen erin geslaagd door te breken tot in het parlement. Zij zullen elk voorstel tot wetswijziging in die zin blokkeren’, vermoedt de politicoloog. ‘Tenzij hun man hen dat verbiedt.’

Uit vrouwelijke hoek rees verontwaardiging. Anneke Vantichelen, een vrouw, verklaart: ‘Ik geloof nooit dat zo veel vrouwen hun echtgenoot niet zijn gevolgd in het stemhokje. De meeste vrouwen zijn loyaal en vertrouwen blindelings op het oordeel van hun man. Het zou unfair zijn om alle vrouwen te laten boeten voor de fouten van enkelingen.’

Politicoloog
Gert Johansson:
‘Vrouwen blijken hun vrijheid steeds vaker te misbruiken. Daarvoor is het vrouwenstemrecht niet bedoeld’

Geike F., een vrouw die liever anoniem wil blijven, gaf toe voor iemand anders te hebben gestemd dan haar man deed. ‘Nochtans heb ik geen minnaar’, beweert Geike. Op de vraag hoeveel van haar vriendinnen dan het lesbianisme of het feminisme aanhangen, wenste Geike niet te reageren wegens ‘totaal irrelevant’.

Mocht blijken dat vrouwen de kiesresultaten inderdaad significant hebben beïnvloed, is het niet uitgesloten dat er nieuwe verkiezingen moeten worden georganiseerd. De onderzoekers van de KU Leuven willen eerst via een meer representatieve studie absolute zekerheid verkrijgen over hun bevindingen.