Elio Di Rupo hoopt met de Kracht van Ontkenning een nieuwe dynamiek op gang te brengen. 'Dit is een positief project.'

Di Rupo lanceert ‘De Kracht van Ontkenning’

Premier Elio Di Rupo (PS) heeft een nieuwe, wervende tagline bedacht voor zijn federale regering: de Kracht van Ontkenning. 'Neen, dat is geen reactie op de Kracht van Verandering van Bart De Wever.'

Er bestaat geen twijfel over: Elio Di Rupo is een meester-communicator. Ook nu weer verrast hij vriend en vijand met een frisse slogan voor de federale regering. ‘De Kracht van Ontkenning’ moet zijn ploeg een daadkrachtig elan geven, opdat zij in 2014 met hernieuwde moed de strijd kan aangaan met Bart De Wever (N-VA).

Di Rupo benadrukt dat zijn regering een hele hoop weldadige beslissingen neemt, maar betreurt dat die nauwelijks de media halen. ‘Er is nochtans veel goed nieuws uit Brussel’, stelt de eerste minister met de glimlach. ‘Er zullen in 2013 en 2014 géén black-outs zijn. Deze regering heeft een meerderheid, er worden geen belastingen geheven, de Vlamingen zijn tevreden en tegen 2014 is alles in orde. De zesde staatshervorming is een zege en wordt door bijna iedereen gesteund. Onze Vlaamse coalitiepartners hebben de verkiezingen niet verloren en de N-VA is lokaal niet verankerd. Feitelijk heeft Bart De Wever zelfs verloren. Maar neen, de Kracht van Ontkenning is geen reactie op zijn Kracht van Verandering. Dit is een positief project.’

De premier ontkent dat de legitimiteit van de regering onder nul zakt in Vlaanderen. ‘Maar ik ontken dat ik het signaal uit Vlaanderen negeer, want er ís simpelweg geen signaal‘, merkt Di Rupo op. ‘Ik lees ook wel dat er geschreven wordt dat mijn positie verzwakt is door de zege van de N-VA, maar dat is niet juist. Er is geen verband tussen de lokale en de federale verkiezingen. Het is niet het werk van Elio Di Rupo waarover men moet oordelen in die of die gemeente, het gaat om het werk van de lokale verkozenen.’

Di Rupo verwacht geen doemscenario’s voor België. ‘Onze fiscale hervormingsregering wordt ruim gesteund in Vlaanderen. Wij hoeven geen confederalisme voor te bereiden’, beklemtoont de eerste minister, die in Bergen zelf een absolute meerderheid haalde bij de recente gemeenteraadsverkiezingen. ‘We moeten vooral beter gaan communiceren over onze maatregelen, maar ik betwist dat de Vlaamse partijen te weinig doen om de valse aantijgingen van Bart De Wever te weerleggen.’

Elio Di Rupo:
‘Ik betwist dat de Vlaamse partijen te weinig doen om de valse aantijgingen van Bart De Wever te weerleggen’

Het verontrust de Franstalige socialist helemaal niet dat een zwart-gele golf Vlaanderen overspoelt. ‘Er verandert weinig of niets. Gestuwd door de Kracht van Ontkenning zullen we in 2014 het ongelijk van Bart De Wever aantonen’, zegt Di Rupo vol zelfvertrouwen.

De Vlaamse regeringspartijen steunen de Kracht van Ontkenning. Zelfs bij het gedecimeerde Vlaams Belang klinkt instemming.