Algemeen manager Z.E. Declercq: 'Het ondernemingsklimaat is te vijandig.'

Sluiting Kerkfabriek drama voor Deerlijk

Na de schok van de sluiting van ArcelorMittal in Luik is er ook paniek in het West-Vlaamse Deerlijk. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat de plaatselijke Kerkfabriek dicht gaat. Er staan 1.800 banen op de tocht.

Het was algemeen bekend dat het al lang slecht ging met de Kerkfabriek in België. Als één van de laatste industriële werkgevers voor laaggeschoolde arbeiders bood de Kerkfabriek werkzekerheid voor veel mensen in Deerlijk.

‘Het ondernemingsklimaat is hier gewoon niet goed genoeg en is ons zelfs vijandig gezind‘, verklaart, Z.E. Declercq, algemeen manager van de vestiging in Deerlijk, onomwonden. ‘Het is met pijn in het hart dat men in Vaticaanstad de beslissing heeft genomen om de Kerkfabriek in Deerlijk te sluiten.’

Geert Bultynck, afgevaardigde van de christelijke vakbond ACV, voelt zich verraden. ‘Hier werken mensen die inlevering na inlevering geslikt hebben omdat men telkens dreigde met het verplaatsen van de kerkproductie naar goedkopere landen als Polen.’

De vakbond laakt ook de rigide houding van de bestuurszetel in Vaticaanstad. ‘Alleen het geld lijkt te tellen, niet de langetermijnvisie. De Kerkfabriek in Deerlijk is qua productiviteit en het leveren van toegevoegde waarde één van de beste in Europa.’

Econoom Geert Noels brengt de sluiting van de Kerkfabriek in verband met de schandaalsfeer waarin de hoofdzetel en CEO Joseph Ratzinger de jongste maanden verzeild zijn geraakt. ‘De Kerkfabriek plooit zich strategisch terug en focust zich op markten waar de marges hoger liggen, zoals Polen of Latijns Amerika.’

Niet iedereen in Deerlijk is boos. Milieu-activist Sanne Vandenbossche is opgelucht: ‘Eindelijk kan die vervuilende, smerige Kerkfabriek dicht. De Kerkfabriek was een ramp voor het leefmilieu. Gezinnen trokken weg omdat de omgeving onveilig was voor spelende kinderen.’

Geert Noels:
‘De Kerkfabriek focust zich op markten waar de marges hoger liggen’

Het is nog niet duidelijk waar de 1.800 ontslagen werknemers nieuw werk zullen kunnen vinden.