Servais Verherstraeten is een robot die bestuurd wordt door de kardinaal Désiré-Joseph Mercier. Dat verklaart veel.

Software staatsrobot Verherstraeten crasht

De fel bekritiseerde splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV is het werk van niemand minder dan Désiré-Joseph kardinaal Mercier. Dat onthulde de defecte staatsrobot Servais Verherstraeten.

Van Servais Verherstraeten (CD&V) is al langer bekend dat hij een robot is. Maar een hapering in zijn besturingssysteem bracht aan het licht dat de staatssecretaris de voorbije twee jaar werd gecontroleerd door kardinaal Mercier, een kerkleider die men reeds lang dood waande.

In een vraaggesprek met onze redactie legde de veelgeplaagde staatssecretaris in zijn gebruikelijke ongeëmotioneerde stijl de logica uit achter de hervorming van het Brusselse gerechtelijk apparaat. ‘Er is dus één ongesplitst arrondissement, met twee parketten bij ontdubbelde rechtbanken, en de Franstaligen met een Nederlands diploma moeten een berenmuts opzetten wanneer ze in het Frans willen doorverwijzen van bij het vredegerecht. Als iemand met een berenmuts echter een Vlaming kruist die indianenpluimen draagt omdat hij optreedt in een geschil tussen twee Franstaligen, dan moeten ze schaar-steen-papier spelen en kunnen ze een joker winnen waarmee ze conclusies mogen neerleggen bij elk rechtscollege’, vertelde Verherstraeten, waarna zijn klankapparaat er plots de brui aan gaf en er blauwe rook uit zijn synthetische oren kwam gekringeld.

Door het crashen van Verherstraetens software zag kardinaal Mercier zich verplicht om het verborgene te verlaten. De feiten dwongen de prelaat om kordaat op te treden. Pas na wat gewriemel met de afstandsbediening en een stevige tik van zijn vervaarlijke bisschopsstaf lukte het de kardinaal om staatsrobot Verherstraeten weer aan de praat te krijgen.

Het functioneren van Verherstraeten ligt al een tijdje onder vuur wegens de vele bugs in zijn besturingssysteem. Die kwamen vooral aan de oppervlakte bij de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Magistraten en advocaten vinden die hervorming nodeloos ingewikkeld en begrijpen niet waarom het Nederlandstalig personeelskader wordt gedecimeerd, waardoor de gerechtelijke achterstand straks per jaar met zes maanden zal stijgen.

Evenmin begrijpt iemand waarom het parket van Brussel voortaan Franstalig zal zijn en waarom de Vlamingen in ruil een drossaard krijgen die uitsluitend bevoegd zal zijn voor het ‘vervolgen van diefstal van veldvruchten, messentrekkerij op de kermis en openbare dronkenschap’.

Dat monseigneur Mercier achter de hervorming zit, verklaart veel. De kardinaal, geboren in 1851, is berucht wegens zijn rabiaat anti-Vlaamse standpunten. Algemeen werd aangenomen dat Mercier, een benige man met bloedeloze lippen en een grijze huid, was overleden. Na een decennialange mediastilte trad hij op 24 juni 2010 voor het eerst weer op de voorgrond. Toen brak de Vlaamse onderzoeksrechter Wim De Troy de kamer open waar de geestelijke en filosoof zich op 23 januari 1926 had teruggetrokken voor een dutje. Dat had hij na een halve eeuw van hard intellectueel, politiek en religieus labeur wel verdiend.

Kardinaal Mercier:
‘Mijn Servais is het Apple Maps van de Wetstraat’

In een communiqué laat Mercier ondertussen weten dat hij de voorbije twee jaar rustig de religieuze, politieke en taalkundige evoluties van de afgelopen decennia zat te bestuderen. Daar heeft hij, in zijn eigen woorden, geen harde staf van gekregen. Als zijn ruwe ontwaken hem iets heeft geleerd, dan wel dat zijn aloude intuïtie keer op keer juist zat. ‘Er bestaan talen om te heersen en talen om te dienen. Een omkering van die natuurlijke en immanente orde leidt tot grote malheuren, zoals het verstoren van de verdiende rust van hardwerkende prinsen van de kerk’, zo verwijst de geestelijke naar de regimecrisis die dit land sedert 2007 teistert.

Toch geeft machtspoliticus Mercier toe zelf ook fouten te hebben gemaakt. Zo blijkt het geen sinecure om de evoluties in de robottechnologie bij te benen, met de kaduke splitsing van BHV tot gevolg. ‘Mijn Servais is het Apple Maps van de Wetstraat’, liet Mercier zich ontvallen met een spijtige blik op zijn kapotte staatsrobot.