Omdat de verkiezingen in Leuven saai geworden zijn, komt Louis Tobback ook op in tal van andere Brabantse gemeenten. Met succes! (Foto Filip Naudts)

Heel Vlaams-Brabant stemt voor Tobback

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Louis Tobback voor een recordaantal verkiezingsoverwinningen zorgen in Vlaams-Brabant. Een overzicht van de Leuvense gebiedsuitbreiding.

De verkiezingen in Leuven zijn saai. Louis Tobback is burgemeester voor het leven en de verkiezingen zijn slechts een formaliteit om dat te bevestigen. Daarom besteedt De Rechtzetting geen verdere aandacht aan de stembusgang in de studentenstad. Interessanter is de vraag hoeveel andere Brabantse gemeenten Tobback op 14 oktober zal binnenhalen.

In Machelen wacht Tobback in ieder geval een pijnlijke nederlaag. Machelen is een gemeente waar alleen maar glanzende kantoorgebouwen en beleveniscentra staan. Het enige kiespubliek bestaat uit inwonende concièrges, die normaal gezien alleen maar rust wensen.

Normaal gezien zouden ze Tobback genegen moeten zijn daar zij in hem de ideale incarnatie van onveranderlijkheid vinden. Toch lijken de gewoonlijk zwijgzaam zwoegende Machelaars steeds minder opgezet met het bewind van hun buitengemeentelijke usurpator. Vooral zijn beslissing om de vele nieuwe concièrgewoningen van het Uplace-project af te voeren ten voordele van de Leuvense kleine zelfstandigen (die geen concièrges in dienst nemen), heeft vele Machelaars tegen hem in het harnas gejaagd.

In Vilvoorde wordt de overwinning van Tobback een makkie. Zijn verbeten verzet tegen megashoppingcenter Uplace heeft hem erg populair gemaakt bij de Vilvoordse middenstanders, wier voortbestaan door de komst van het gargantueske beleveniscomplex wordt bedreigd. Zelf hebben zij het uiteraard te druk met hun noodlijdende nering om effectief actie te ondernemen. Dat een Leuvenaar in hun plaats tientallen procedures en processen tegelijk wil opstarten én betalen, is niet minder dan een zegen.

Om dezelfde reden zal Tobback ook andere kleinstedelijke handelscentra, zoals Tienen, veroveren.

Verder zal de Leuvense burgervader in zijn rurale buurgemeenten het bewindvoerderschap te pakken krijgen dankzij enkele listige voorakkoorden. Toen zij lucht kregen van de expansieve ambities van Tobback, trokken onder meer de burgemeesters Willy Kuijpers van Herent en Marc Cardoen van Bierbiek zich preventief terug uit de kiesstrijd. Zo hoeft niemand gezichtsverlies te lijden bij de Blijde Inkomst van Tobback in de nieuwe wingewesten.

In Vilvoorde wordt de overwinning van Louis Tobback een makkie

Tot slot is Tobback van plan in de stad Brussel voor een verrassing te zorgen. Hoewel hij er niet officieel op een kieslijst staat, heeft Tobback er alle vertrouwen in dat hij op 1 januari het Brusselse stadhuis zal innemen. ‘Toen ik nog Hertog van Brabant was, ergens in de dertiende eeuw, heb ik Brussel al eens eerder ingelijfd. Tijd om de historische superioriteit van Leuven over Brussel te herbevestigen. Van die schijnburgemeester van een Freddy Thielemans hoef ik niets te vrezen: ik trakteer hem gewoon in een dure tent en hij eet uit mijn hand. Een mooi restaurant is alles wat hem interesseert.”

In de aanloop naar 14 oktober schetst De Rechtzetting quasi dagelijks een portret van de opvallende winnaars in de belangrijkste steden.