Het gaat de verkeerde kant op met Syrië, vindt Kofi Annan. 'Assad mag wat mij betreft gerust een half uur in de hoek staan.'

Annan boos op spijbelende Syrische kinderen

Nu is gebleken dat Syrië systematisch kinderen inzet in zijn oorlog tegen de burgers van het land, dreigt Kofi Annan ermee daadkracht te tonen. 'Spijbelgedrag kan nooit getolereerd worden!'

Kofi Annan heeft zich boos gemaakt op de Syrische kinderen. Het leger blijkt de kinderen immers systematisch in te zetten als levend schild of als sparring partner voor het oefenen van marteltechnieken. Dat kan volgens de gezant van de Verenigde Naties (VN) niet door de beugel.

Annan noemde het gedrag van de kinderen schandalig. ‘Die kinderen zouden op school moeten zitten, in plaats van oorlogje te spelen. Het gaat blijkbaar niet om enkele geïsoleerde gevallen, maar om tienduizenden spijbelaars ineens. Dat bewijst het failliet van het Syrische onderwijssysteem, dat er niet in slaagt de scholieren goed fatsoen aan te leren. Ik pleit voor de herinvoering van strenge lijfstraffen voor de Syrische kinderen en zal mijn vriend Assad aanspreken over zijn al te softe aanpak van de jeugd.’

Ook vraagt Annan zich af waar de ouders van de kinderen zijn. ‘Vast allemaal vaders die op café zitten en moeders die niet naar hun jong omkijken. Ouders moeten voor hun pedagogische verantwoordelijkheid gesteld worden. Ik zal een VN-resolutie indienen die ouders hun kindergeld en OCMW-uitkering afneemt als hun kinderen nog spijbelen’, waarschuwde hij.

De VN-gezant vindt dat de kinderen een eerlijke oorlogvoering onmogelijk maken. ‘Soldaten zijn emotioneel van inborst en aarzelen daarom nogal vaak om kinderen omver te knallen. Maar in de strijd kan iedere aarzeling je fataal worden. Terwijl je zelf nog twijfelt of het wel moreel verantwoord is op een kind te schieten, liggen je hersenen al verspreid op het slagveld. Kinderen hebben een te groot moreel overwicht om eerlijke gevechten mogelijk te maken. Ieder kind dat in het leger wordt ingezet, zou daarom een extra handicap moeten krijgen in de strijd. De handen op de rug gebonden, bijvoorbeeld. Of afgehakte benen.’

Het is niet de eerste keeer dan Annan straffe uitspraken doet over Syrië. Eerder dit jaar maakte hij zich ook al boos over de voortdurende gevechten tussen het leger en burgers. ‘Ik was deze zomer graag eens op reis geweest naar de regio. De natuur moet er prachtig zijn. Maar mijn stafleden raden het me af. Naar het schijnt veroorzaken vechtende troepen en gemartelde burgers onverdraaglijk veel geluidsoverlast. Ook ’s nachts. Dat vind ik dus niet kunnen.’

Eerder maakte Annan zich al boos over de aanhoudende gevechten tussen leger en burgers

Annan ondernam verscheidene pogingen om de Syrishe president Assad aan te zetten tot een milder toeristisch beleid, maar tot nu toe zonder resultaat. Integendeel, de gevechten en de bijbehorende overlast voor internationale toeristen zijn alleen maar toegenomen. ‘Nu ben ik een vredelievend persoon en van nature uit niet geneigd om mensen te straffen voor kleinere misstappen zoals genocide. Iederéén maakt wel eens fouten, niet? Maar in dit geval loopt het echt wel de spuigaten uit en zou ik zelfs overwegen om de ezelsoren weer boven te halen. Assad mag wat mij betreft gerust een half uur in de hoek staan.’

De Syrische president bleek diep onder de indruk van Annans dreigende taal.