Patrick Janssens maakt zich grote zorgen over de bewoners van 't Stad. 'GAS-boetes moeten vervelende Antwerpenaars zoveel mogelijk binnenshuis houden', zegt de burgemeester.

Janssens ontevreden over Antwerpenaars

Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) hoopt dat minstens 47 procent van de Antwerpenaren de stad verlaat en vervangen wordt door bewoners die wel aangepast zijn aan zijn beleid. 'Zoveel mensen zijn ongeschikt.'

Uit een peiling blijkt onomstotelijk dat 47 procent van de Antwerpenaars niet thuishoort in Vlaanderens grootste stad. ‘De kleine helft der stedelingen verhuist beter naar een fermette op het platteland’, stelt politicoloog Johan Ackaert (UHasselt). ‘Hun wereldbeeld sluit nauw aan bij de rustige vadsigheid van achterkousige dorpspolitici.’

De onderzoeker stipt aan dat de stad veel bewoners zenuwachtig maakt. ‘Het gaat om ongeduldige mensen die zich ergeren aan mediagenieke projecten als grootstedelijke verloedering en sociale afbraak. Ook kunnen ze niet verdragen dat stadsdiensten kansarme gezinnen pamperen, terwijl zijzelf telkens weer een boete krijgen wanneer ze hun wagen netjes op het zebrapad of het trottoir achterlaten’, legt Ackaert uit. ‘Het rechtvaardigheidsgevoel van veel Antwerpenaars is te sterk ontwikkeld voor het stadsleven.’

Burgemeester Patrick Janssens erkent dat er een probleem is. Hij geeft de gemiddelde Antwerpenaar een score van 5,3 op 10. ‘Dat is met de hakken over de sloot, maar de cijfers worden vertekend door de ijver van een kleine minderheid. Slechts een kwart van de Antwerpenaars is optimaal aangepast aan het beleid en zal het schepencollege hardnekkig blijven verdedigen. Van de rest van de bevolking vraag ik me af wat die in mijn stad te zoeken heeft’, verklaart de sociaaldemocraat.

De Antwerpenaars die niet deugen, hebben geen duidelijk profiel. ‘Het gaat niet alleen om moslims en verzuurde Vlamingen, maar ook om hippe alternatievelingen die geloven dat ze op elk moment van de dag tegen het stadsbestuur mogen protesteren. Indien nodig knuppelen de ordediensten dergelijke oproerkraaiers tegen de kasseien, maar op den duur geraak je ervan overtuigd dat de beste optie erin bestaat om zulke zeurpieten definitief uit de stad te zetten’, geeft Janssens toe.

Het schepencollege overweegt om het aantal Gemeentelijke Administratieve Sancties op te drijven. ‘GAS-boetes moeten vervelende Antwerpenaars zoveel mogelijk binnenshuis houden. Op straat lopen ze toch maar in de weg en verstoren ze het beeld van de bruisende stad dat we zo graag ophangen’, vertelt Janssens. ‘Zoveel mensen zijn ongeschikt voor de visie die wij voor ogen hebben. Dergelijke burgers moeten we een duwtje in de rug geven om de stad te verlaten. Een overvloed aan GAS-boetes kan hen ervan overtuigen dat de Lembeekse bossen een aangenamer woonomgeving zijn dan deze minimetropool.’

Patrick Janssens:
‘De beste optie bestaat erin om zeurpieten definitief uit de stad te zetten’

De charismatische burgemeester beklaagt zich erover dat zijn stad niet meer West-Vlamingen aantrekt. ‘Dat zijn hardwerkende lieden die zich slaafs neerleggen bij het beleid. Hebt u in Brugge of Kortrijk al ooit één betoging gezien tegen het stadsbestuur? In Oostende mag er gefoefeld worden dat het niet mooi meer is en toch geeft de bevolking geen kik. Het is niet eerlijk dat Gent alle West-Vlamingen naar zich lokt. Als je de Antwerpenaars wegdenkt, is ‘t Stad toch bijna even hip en gezellig?’