'Aandeelhouders en bedrijfsleiders zijn ook maar mensen, met immateriële behoeften', zegt VBO-baas Pieter Timmermans.

VBO tevreden met verhoogde belastingdruk

Pieter Timmermans van het VBO is tevreden dat de belastingdruk in 2012 verder verhoogt. 'Hoe meer belastingen, hoe meer bedrijven ze kunnen ontduiken. Dat bevordert de creativiteit en innovatie.'

De belastingdruk in België heeft in 2012 een historisch hoogtepunt bereikt, zo heeft het Federaal Planbureau berekend. Dit jaar evolueert de belastingdruk naar 45 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is vooral te wijten aan de ingrijpende maatregelen van de regering-Di Rupo. Die verhoogde bij de opmaak van de begroting 2012 de belastingen al eens met 3,5 miljard euro, en schepte daar in maart van dit jaar nog eens 400 miljoen euro extra taksen bovenop.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) toont zich blij met het nieuwe record. Kersvers gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans gaf meteen na zijn bevorderingsfeestje een openhartige persconferentie: ‘Als de belastingen verhogen, betekent dat dat bedrijven gewoon méér belastingen kunnen ontduiken. En dat is goed voor de bedrijfsresultaten.’

‘Belastingontduiking zorgt immers voor hogere winstcijfers’, ging de VBO-topman verder, ‘en maakt het makkelijker hogere kwartaalresultaten neer te zetten dan de voorspellingen van analisten. Als de belastingdruk lager zou zijn, zouden de winstverwachtingen automatisch hoger liggen en is het veel moeilijker om ze daadwerkelijk te overtreffen. Zoals u weet, kunnen bedrijven enkel overleven zolang ze betere resultaten neerzetten dan verwacht.’

Bovendien zorgt een hogere belastingdruk voor meer creativiteit en innovatie bij bedrijfsleiders, weet Timmermans. ‘Zaken die onze economie hard nodig heeft om er bovenop te komen. Welnu, ondernemers zijn in niets creatiever dan in belastingontduiking. Meer belastingen betekenen dus een boost aan creativiteit en innovatie.’

De nieuwe VBO-baas benadrukt ook dat het niet puur om geldgewin gaat. ‘Aandeelhouders en bedrijfsleiders zijn ook maar mensen, met immateriële behoeften. Sommigen zijn al tevreden met het besef dat ze de overheid en de samenleving voor exuberante bedragen hebben opgelicht. Ze hebben dat soort klein geluk nodig om het jachtige leven van alledag het hoofd te kunnen bieden.’

Timmermans maakt zich wel zorgen om de geplande vereenvoudiging van de belastingen. De regering-Di Rupo is immers van plan vanaf 2013 maatregelen te nemen die de druk voor ondernemingen moet verlagen. ‘Daar kunnen wij enkel mee instemmen als daar nieuwe belastingen tegenover staan’, waarschuwt de VBO’er nog.

Pieter Timmermans:
‘Als de belastingen verhogen, kunnen bedrijven méér belastingen ontduiken’

Gevraagd naar een reactie gaat minister van Financiën Steven Vanackere ermee akkoord dat er iets moet gebeuren om de belastingdruk op peil te houden. ‘Maar dan moet het VBO wel haar bevriende politici uit de liberale partijen terugfluiten’, moppert hij. ‘Die maken met hun simplistische eisen om de belastingen te vereenvoudigen elke efficiënte belastingdrukverhoging onmogelijk. Daarmee verhinderen ze ieder duurzaam investeringsklimaat!’