Gérard Mestrallet, voorzitter van Electrabel, benadrukt dat gezinnen zich geen bijkomende zorgen moeten maken over hun energiefactuur: 'We verhogen de prijzen sowieso.'

Electrabel koopt hele Belgische politiek over

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook werkelijkheid geworden. Elektriciteitsproducent Electrabel heeft de Belgische politiek in haar geheel overgenomen. Enkel Johan Vande Lanotte verliest zijn job.

Electrabel heeft al sinds jaren een aanzienlijk belang in de Belgische politiek. ‘Op een enkel randgeval na dansten de ministers en staatssecretarissen gedwee naar onze pijpen’, zegt Gérard Mestrallet, voorzitter van Electrabel en CEO van moederbedrijf GDF Suez. ‘Maar in het labiele politieke en economische klimaat van tegenwoordig moeten we voorzorgen nemen. Door de Belgische politiek over te nemen verzekeren we ons voor de komende jaren van het monopolie in de energiemarkt.’

De overnameprijs is niet bekend gemaakt – daarvoor is het wachten tot de antifraudecel van het federaal parket in actie schiet. Vast staat wel dat het energiebedrijf diep in de buidel heeft moeten tasten om de Belgische politiek in te lijven. ‘Maar het sop is de kolen waard’, beklemtoont Mestrallet. ‘De Belgische politici waren makkelijk te overhalen. Met een riante zwijgpremie voor alle Kamerleden en nog een extra zwijgbonus voor de regeringsleden was de deal snel beklonken. De politici zullen zich nu definitief schikken naar de wensen van Electrabel. Anders ze mogen ze vrezen voor hun politieke loopbaan.’

De overname zal gefinancierd worden met de winsten die in het verleden werden gegenereerd uit de kerncentrale van Doel. Mestrallet meent dat de operatie zichzelf in de toekomst dubbel en dik zal terugbetalen.

Sommige politici hebben duidelijk begrepen wat hen te doen staat, stelt de topman tevreden vast. ‘Zo voert minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) de elektrische stoel in als alternatieve straf voor zware delinquenten. De FOD Financiën wacht met de invoering van energiezuinige spaarlampen. Enkel Kamerlid Ben Weyts (N-VA) konden we in eerste instantie niet overtuigen van onze goede bedoelingen. Toen we hem een privéjet aanboden, kon hij niet anders dan overstag gaan.’

Gezinnen moeten zich geen zorgen maken over hun energiefactuur, beweert Electrabel. ‘De prijzen verhogen we sowieso, ongeacht de situatie. Bovendien kunnen klanten gratis van energieleverancier veranderen, op voorwaarde dat het richting Electrabel is. In het andere geval zal de consument een billijke compensatie moeten betalen van ongeveer vier bruto maandlonen.’

Gérard Mestrallet:
‘De politici zullen zich nu definitief schikken naar de wensen van Electrabel’

Minister van Economie en Consumentenzaken Johan Van de Lanotte (sp.a) is de enige die in de huidige regering baan moet ruimen. ‘Hij past niet in onze toekomstplannen. We willen competente, betrouwbare mensen aan het roer die op een heldere manier wetten kunnen uitschrijven’, meldt Mestrallet.