Angela Merkel ziet het totaal niet zitten dat de Pfaffs terugkeren naar Duitsland. Daarom bad ze tot God om het dwaze koppel neer te bliksemen. Het Opperwezen vergiste zich echter van idioot.

Merkel: ‘Bliksem was bedoeld voor Pfaffs’

Ja, Angela Merkel heeft God om een blikseminslag verzocht. Maar neen, die was niet bedoeld voor François Hollande. Wel voor het ellendige echtpaar Jean-Marie en Carmen Pfaff, dat naar München wil verhuizen.

Als machtigste vrouw ter wereld heeft Angela Merkel weinig tegenstand te vrezen. En toch kan zij niet voorkomen dat de Pfaffs zich in Duitsland komen vestigen.

Toen in Merkels kanselarij bekend raakte dat de ex-keeper en zijn vrouw naar München willen verhuizen, sloeg het nieuws in als een bom. Duitsers hebben over het algemeen slechte herinneringen aan de manier waarop Pfaff hun edele taal mismeesterd heeft. Maar wat kon Merkel doen? Door het vrije verkeer van goederen en personen binnen de Schengen-zone is het onmogelijk om de Pfaffs aan de grens terug te sturen. Een intelligentietest voor migranten zou koren op de molen zijn voor de socialistische oppositie en vragen aan premier Di Rupo (PS) om eens een klapke te doen met het BV-koppel zou ook niet veel uithalen omdat ze elkaar geeneens verstaan.

Gelukkig is er nog iemand met veel meer macht dan Merkel: God de Vader. Angela is een gelovige meid en zodoende heeft zij intensief tot het Opperwezen gebeden. Via een reeks obscure formuleringen verzocht zij Hem om een welgemikte bliksemslag. De Schepper beloofde de bondskanselier om er terstond werk van te maken. Helaas is de oude dwaas – volgens de overlevering gaat Hij reeds 6.000 jaar mee – een tikkeltje hardhorig. In plaats van Jean-Marie Pfaff en zijn zatte pul van een Carmen neer te bliksemen wierp Jahweh een weerlicht op de privéjet van François Hollande. Die was op weg naar Berlijn om Merkel enkele offergaven te schenken en de Franse trouw aan het Duitse gezag te bevestigen.

Merkel bood ondertussen reeds haar verontschuldigingen aan aan de nieuwbakken Franse president. Die zei dat het niet erg was, dat hij het niet persoonlijk opnam en dat hij in haar plaats ook maatregelen had genomen om het dwaze echtpaar uit Brasschaat tegen te houden. ‘Onze gedachten gaan nu uit naar de modale Duitser. Die moet niet alleen verdragen dat de luie Grieken met zijn belastinggeld gaan lopen. Op de koop toe krijgt hij de Pfaffs op zijn dak’, prevelde Hollande toen hij uit zijn smeulend vliegtuig kroop om over te stappen op een andere Franse roestbak.

De verhuis van de Pfaffs roept vragen op over verdere Europese eenmaking. Zelfs een Euro-nationalist als Guy Verhofstadt erkent dat de limieten stilaan bereikt zijn. ‘Ik wil niemand de kans ontzeggen om zich elders te vestigen, maar als ik persoonlijk word aangesproken op het achterlijke gedrag van Jean-Marie Pfaff, moet ik toegeven dat de Europese integratie grote nadelen kan hebben’, zegt de Gentse liberaal. ‘Nog een geluk dat ikzelf op handen word gedragen in Toscane.’

In plaats van Jean-Marie Pfaff neer te bliksemen wierp Jahweh een weerlicht op de privéjet van François Hollande

Merkel en Verhofstadt krijgen echter steun uit onverwachte hoek. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) heeft beloofd om de Pfaffs in een diepe kerker te gooien wegens fiscale fraude. Crombez wil de twee voor onbepaalde duur in voorhechtenis nemen omdat ze wegens hun verhuis naar München vluchtgedrag vertonen. ‘Das Onderzuch moest apfgeründ sein bis April 2152 om zu vermeiten das ebentuele Feiten verjären’, verklaarde Crombez aan de Duitse zender ZDF.