Rudy Demotte is er niet over te spreken dat de zuiderwind de Waalse lucht naar Vlaanderen blaast. 'Die transfers moeten ogenblikkelijk stoppen.'

Wallonië eist overgewaaide lucht weer op

De krachtige zuidenwind heeft er de jongste tijd voor gezorgd dat er veel Waalse lucht naar Vlaanderen is gewaaid. Daar is Wallonië niet over te spreken. Het gewest eist de overgewaaide lucht terug.

In de zuidelijke landshelft maakt men zich grote zorgen over de almaar toenemende hoeveelheid lucht die zich in noordelijke richting verplaatst. Waals minister-president Rudy Demotte (PS) vreest dat zijn gewest in steeds grotere moeilijkheden zal belanden. ‘In West-Europa komt de wind veelal uit het zuid-westen en deze week woei er zelfs een krachtige zuidenwind. Hierdoor is er een transfer van zachte Waalse lucht naar het kille Vlaanderen.’

Een grove onrechtvaardigheid, vindt een duidelijk misnoegde Demotte. ‘Vanuit Vlaanderen komt er slechts sporadisch lucht overgewaaid. Doorgaans gaat het dan om een schrale noordenwind. Vlaanderen dankt zijn welstand aan de Waalse lucht zonder dat ons daar iets voor terug te geven. Er moet dringend een eind komen aan deze situatie. Het zuiden kan zijn natuurlijke rijkdom niet blijven exporteren naar het noorden.’

Concreet eist Demotte dat de Vlaamse Regering de overgewaaide lucht met onmiddellijke ingang teruggeeft. ‘Indien Vlaanderen dat niet doet, zal Wallonië naar de rechtbank stappen om een dwangsom af te dwingen. Wallonië dreigt anders in acute ademnood te geraken. Wij vragen ook dat Vlaanderen reeds afgekoelde lucht opnieuw opwarmt, want anders zijn we er vet mee.’

Gerolf Annemans van het Vlaams Belang deelt verrassend genoeg Demottes onvrede. ‘We moeten de grenzen tussen Vlaanderen en Wallonië zo snel mogelijk sluiten. De armoedige en vervuilde Waalse luchtdeeltjes teisteren Vlaanderen meer en meer. Daardoor is Vlaanderen stilaan in de miserie aan het belanden.’

‘We staan er te weinig bij stil, maar Vlamingen ademen dezelfde lucht in als Elio Di Rupo (PS) en Laurette Onkelinx (PS)’, vervolgt Annemans. ‘Het Vlaams Belang ziet zich genoodzaakt een meldpunt voor illegale luchtdeeltjes in het leven te roepen. Eigen lucht eerst!’

Gerolf Annemans:
‘De armoedige en vervuilde Waalse luchtdeeltjes teisteren Vlaanderen’

Volgens Frank Deboosere is de krachtige zuidenwind geen toeval. ‘Ook de lucht houdt zich liever op in economisch welvarende gebieden. Luchtdeeltjes voelen perfect aan wanneer het tijd is om naar stabielere regio’s te trekken’, verklaart de weerman. Toch staat Deboosere nog voor een meteorologisch raadsel: ’Het is gissen waarom de jongste tijd opvallend veel luchtdeeltjes vaart minderen wanneer ze de Belgisch-Nederlandse grens naderen. Dat moeten we nader onderzoeken.’