Een beeld waar veel reizigers vol nostalgie naar hunkeren: een uurrooster vol treinvertragingen. De NMBS doet haar best om de stiptheid weer omlaag te krijgen.

Steeds meer klachten over te stipte treinen

Treinen die stipt rijden, zorgen voor steeds meer ergernis bij reizigers. Reizigersorganisatie TreinTramBus heeft al met acties gedreigd tegen de almaar toenemende stiptheid. 'Een te late trein zorgde voor houvast.'

Volgens TreinTramBus klagen reizigers meer en meer over de stiptheid van de treinen van de NMBS. ‘Treinen die te laat komen of afgeschaft worden, vormen dagelijks een bron van geklaag bij de reizigers. Nu er almaar meer treinen stipt rijden, weten reizigers zich geen raad meer met hun opgekropte frustraties’, weet woordvoerder Jan Vanseveren. ‘Dat heeft de jongste tijd al ettelijke malen tot incidenten geleid. Bovendien zijn de te late treinen voor vele mensen het enige houvast in onzekere tijden. De NMBS ontdoet zich van een belangrijke maatschappelijke taak. Een nationale actiedag dringt zich op.’

CEO Mark De Scheemaecker van de NMBS ontkent in alle toonaarden dat de treinen steeds stipter rijden. Hij betreurt dat TreinTramBus het imago van Belgische spoorwegen onherstelbare schade toebrengen. ‘Uit intern onderzoek is gebleken dat de stiptheidscijfers van onze treinen even erbarmelijk laag liggen als voorheen. Onze rijtuigen arriveren nog altijd even voorspelbaar te laat in het station’, maakt de topman zich sterk. ‘Insinuaties dat onze treinen stipter rijden, zijn uit de lucht gegrepen. Mogelijk valt die perceptie te verklaren doordat er bij de bevolking een zekere gewenning is opgetreden, zodat de vertragingen niet meer opvallen.’

Woordvoerder Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel nuanceert echter. ‘De stiptheidscijfers zijn inderdaad lichtjes gestegen, wat te wijten is aan slecht opgeleide machinisten en conducteurs’, stelt Petit. ‘Het nieuwe personeel is nog niet zo vertrouwd met de aloude tradities van de NMBS. Een extra inburgeringcursus zou ervoor moeten zorgen dat nieuwe personeelsleden zich aanpassen aan de heersende bedrijfscultuur.’

Ingrijpen is nodig, want de woede onder de bevolking neemt zienderogen toe. ‘Het is me vorige week tweemaal overkomen op tijd aan te komen op mijn werk. Ongezien en ongehoord’, klaagt ambtenaar Frans Vanneste, die dagelijks naar Brussel pendelt. ‘Er was veel minder geklaag op de werkvloer, zodat de communicatie onder de collega’s grotendeels verdween. Stipte treinen ondermijnen de sfeer op de werkvloer, terwijl te late treinen net een groepsgevoel creëren.’

Frans Vanneste:
‘Stipte treinen ondermijnen de sfeer op de werkvloer, terwijl te late treinen net een groepsgevoel creëren’

Nu TreinTramBus met acties dreigt, voelt de NMBS zich genoodzaakt in te grijpen. ‘We doen er echt alles aan om het de reiziger naar wens te maken’, meent Marc De Scheemaecker. ‘Om de stiptheidscijfers omlaag te halen, laten we sinds enkele dagen exotische dieren los op de sporen. Dat past perfect in onze filosofie dat de trein altijd een beetje reizen is. Mogelijk zullen we ook een kijkje nemen bij onze noorderburen om de stiptheidscijfers weer op het vertrouwde niveau te krijgen.’