Het gevreesde politiekantoor Gent-West in Ekkergem. 'We lopen er altijd in een boogje omheen', zeggen bevreesde omwonenden. (Foto Google Street View)

Crimineel flikkenkorps maakt Gent onveilig

De Gentse wijk Ekkergem kreunt onder de criminaliteit. Buurtbewoners wijzen naar de politie als voornaamste oorzaak. 'Sinds de flikken hier zitten, is het onveiligheidsgevoel alleen maar toegenomen.'

Journalisten van het VRT-programma Volt legden vorige week grootschalig geklungel bloot bij de Gentse politie. Zo zijn de flikken erin geslaagd om in hun eigen kantoor tien gevonden portefeuilles ‘kwijt te spelen’. Het gaat om het politiecommissariaat Gent-West, dat al jarenlang een bijzonder kwalijk imago heeft.

Volgens een reportageteam van het plaatselijke televisiestation TV Ekkergem gaan de feiten veel verder dan wat Volt heeft getoond. Er zou sprake zijn van moedwillige diefstal en gericht geweld tegen burgers. ‘En criminele worden gefolterd tot ze bekennen’, weet de anonieme gauwdief Kenny D.

‘De buurt wordt geterroriseerd door de flikken’, getuigt buurtbewoner Ahsraf Bellami. ‘Er heerst een schrikbewind. Nu heb ik enige ervaring met repressieve politiestaten, maar dit slaat alles.’

‘De Volt-reportage toonde slechts het topje van de ijsberg’, weet Kathy Vroems van TV Ekkergem. ‘De beerput die wij hier hebben blootgelegd, stinkt tot in Brussel. Het valt te vrezen dat het er in andere steden even erg aan toegaat.’

Vlak tegenover het politiecommissariaat bevindt zich de faculteit psychologie & pedagogie van de UGent. De studenten zijn al meermaals het slachtoffer geworden van politiegeweld. ‘Neen, wij voelen ons niet veilig meer’, erkent student pedagogie Maarten T’Jampens, één van de slachtoffers. ‘Sinds dat incident durf ik nauwelijks nog de straat over te steken. Het probleem is dat wij hier iedere weekdag moeten zijn, want wij hebben hier les. Door dat gigantische politiekantoor, waar er constant flikken in- en uitstromen, neemt de angst echt wel toe. We hebben het daar heel moeilijk mee.’

Ook Wouter Vanhoutte werd bestolen. ‘Bij een alcoholcontrole vroegen de flikken mijn papieren, waarop ze er meteen vandoor gingen met mijn rijbewijs, mijn identiteitskaart en mijn geld’, moppert de West-Vlaamse kotstudent.

‘Op bepaalde plekken in de buurt kun je je fiets niet meer vastmaken omdat de kans zo groot is dat hij meteen verdwijnt’, vertelt Bart Byttebier, een assistent in de bedrijfspsychologie. ‘Uiteindelijk zijn het altijd dezelfden (wijst naar het politiebureau) die ermee gaan lopen.’

‘We proberen zo min mogelijk aan het politiekantoor te passeren’, zegt Bert Woussen. ‘Je moet het onheil niet gaan zoeken. Daarom lopen we er in een boogje omheen. Als we in de buurt komen, houden we onze portefeuille goed in de gaten. We letten erop om zeker geen waardevolle spullen bij te hebben.’

Ook verpleegster-op-rust Edgardine Moens kwam op een onaangename manier in aanraking met de gespierde arm der wet. ‘Afgelopen weekend werd ik tegengehouden tijdens een intensieve verkeerscontroles. Ik moest een boete betalen van exact 90,75 euro’, herinnert Moens zich. ‘De afrekening luidde als volgt: een boete van 50 euro met een toeslag van 50 procent voor nachtwerk. Daar kwam ook nog eens 21 procent btw bij.’

Maarten T’Jampens:
‘Door dat gigantische politiekantoor neemt de angst echt wel toe’

De bejaarde dame had naar eigen zeggen enkel een briefje van 250 euro bij zich. ‘De agent zou dat in de nachtwinkel vlug even gaan wisselen. Even later kwam hij terug met een volledige kassa, waaruit de briefjes van 50, 20 en 10 euro puilden. Ik moest verdorie zelf mijn wisselgeld kiezen.’

Hoe was die agent aan die kassa gekomen? ‘In de nachtwinkel had de mijnheer de gendarme gemerkt hij dat hij geen legimitatie op zak had, dus haalde hij zijn dienstwapen boven om zijn functie te bewijzen. Waarop de winkelier hem prompt de volledige kassa heeft meegegeven.’

Hieronder kunt een fragment uit de reportage van TV Ekkergem bekijken.