Pieter De Crem laat geen twijfel bestaan over zijn koers: 'Oneervol ontslag dreigt voor soldaten die zich outen als weekdier.'

De Crem ergert zich aan pacifisten in leger

Minister van Landsverdediging Pieter De Crem (CD&V) is van plan het Belgische leger te zuiveren van pacifistische elementen. Er werd al een officier ontslagen omdat hij het Vredeslied neuriede.

‘Ik noem mezelf niet oorlogszuchtig, maar evenmin ben ik een snoeshaan die een soft knuffelleger op de been wil houden’, oreerde een felle De Crem gisteren in het parlement. Daar werd hij door de oppositie geïnterpelleerd over de zooi die hij aanricht bij de Belgische strijdkrachten.

‘Uw legerchef heeft huilend zijn ontslag ingediend en de manschappen klagen over stress en een lage moreel. Door de hoge werkdruk komen de vredesmissies in gevaar’, wierp Wouter De Vriendt (Groen) De Crem voor de voeten. ‘Het leger heeft wel wat beters te doen dan oorlog voeren en de koning rondvliegen.’

De minister haalde hooghartig zijn schouders op en schoof alle schuld op de pacifisten binnen het leger. ‘Al te lang hebben mijn illustere voorgangers – ik zal André Flahaut (huidig Kamervoorzitter, nvdr) niet bij naam noemen – getolereerd dat vredesgezinde individuen het leger infiltreerden’, verdedigde De Crem zich. ‘Die mensen zitten op de verkeerde plaats. Ze zijn te lui om een kogel door een weerloze moslim te jagen, maar werken wel voortdurend mijn hervormingsplannen tegen.’

De Vriendt wenste te weten in welke richting die plannen gaan. ‘U hoort zich te focussen op de kerntaken van het leger’, stipte het Kamerlid aan. ‘De Belgische troepen kennen een lange traditie van vervoer van zandzakjes. Ook durven zij al eens de wapens neer te leggen om bejaarden te helpen oversteken. Kunt u garanderen dat onze soldaten dergelijk belangrijk maatschappelijk werk zullen blijven uitvoeren?’

‘Neen, dat kan en wil ik niet’, antwoordde De Crem met flegma. ‘Soldaten zijn geen sociale dienstverleners. Als zij burgers helpen oversteken, dan is dat naar gene zijde. Een echte militair is hard en geslepen, geen halfzachte trut in een uniform. Het is niet omdat Elio Di Rupo (PS) premier is, dat we ten strijde moeten trekken met een homoleger. De taliban zullen ons zien komen.’

De minister van Defensie wil het leger offensiever maken. ‘De mietjes moeten ervantussen. Ik zal daartoe voorbeelden stellen. Oneervol ontslag dreigt voor soldaten die zich outen als weekdier’, kondigde De Crem aan. Vorige week heeft hij al een officier de laan uitgestuurd omdat die het ‘Vredeslied’ neuriede, het magnum opus van de laat-neogotische componist Flip Kowlier.

De Crem:
‘Het is niet omdat Elio Di Rupo premier is, dat we ten strijde trekken met een homoleger’

‘Een atleet die het liefst minigolf speelt, hoort niet thuis op een voetbalveld. Dezelfde redenering gaat op voor het leger’, verklaarde De Crem. ‘Militairen die liever met een vredesvlag zwaaien dan met een blaffer, hebben niets te zoeken in onze strijdmacht. Wie er problemen mee heeft om Afghanistan terug naar het stenen tijdperk te bombarderen, gaat beter madeliefjes plukken. Daar voeg ik met plezier nog wat drankemansgewauwel aan toe voor een groter retorisch effect.’

Op hetzelfde tijdstip belden ongeruste Brusselaars naar de hulpdiensten. Zij waren er allen getuige van dat de Onbekende Soldaat zich omdraaide in zijn graf.