In Zwitserland werd prins Filip niet bedolven onder een lawine. Toch is de hersenschade groot en mogelijk niet herstelbaar.

Onzeker of Filip ooit nog bij bewustzijn komt

Uit een onderzoek van neuroloog Massimo Pandolfo (ULB) blijkt dat de hersenen van de kroonprins massieve schade vertonen. Mogelijk zal de Belgische prins Filip nooit meer uit zijn coma ontwaken.

De betreurenswaardige lotgevallen van de Nederlandse prins Friso zorgen voor grote ongerustheid in Laken. Nogal wat van zijn symptomen deden een belletje rinkelen bij koning Albet II. Daarom heeft de vorst zijn oudste zoon preventief naar professor Massimo Pandolfo gestuurd voor een neurologisch onderzoek. Vandaag werd de uitslag bekendgemaakt.

‘Prins Filip heeft massieve schade opgelopen aan de hersenen’, verklaarde Pandolfo aan de aanwezige pers. ‘We kunnen geen enkele garantie bieden dat de kroonprins ooit nog uit zijn coma zal ontwaken. We hadden gehoopt dat zijn onderkoelde houding hem beschermd had tegen een al te ernstig trauma, maar mogelijk is die attitude zélf een symptoom.’

De neuroloog kon niet aangeven wat de hersenbeschadiging veroorzaakt heeft. ‘We mogen niet uitsluiten dat zijne excellentie er al zijn hele leven mee rondloopt’, speculeerde de gerenommeerde arts. ‘Onlangs liet de prins zich zien in Zwitserland, maar er zijn geen directe aanwijzingen dat hij toen onder een lawine werd bedolven. Momenteel gedraagt hij zich niet meer of minder comateus dan vóór zijn skireis.’

De behandelende artsen zijn het nog niet eens geraakt of ze de kroonprins zullen proberen te reanimeren. Professor overheidsfinanciën Herman Matthijs (VUB) begrijpt hun twijfel. ‘Als men niet kan verzekeren dat Filip ooit over verstandelijke vermogens zal beschikken, is het vanuit budgettair oogpunt dan wel zinvol om zo’n riskante therapie op te starten?’, vraagt Matthijs zich af. ‘De federale regering heeft al genoeg bodemloze putten om haar geld in te storten.’

‘De toestand van de prins is stabiel, maar dan stabiel zorgwekkend’, moest Pandolfo erkennen. ‘Het herstel kan jaren, zelfs decennia duren. Zelfs als de prins ooit bij bewustzijn komt, is het niet zeker of hij eindelijk met de buitenwereld zal kunnen communiceren. Dan is ‘

De koninklijke familie zou al op zoek naar een geschikt revalidatiecentrum, zo suggereerde Pandolfo, maar wacht nog op groen licht van de regering. De kans is groot dat die gewoon voor het status-quo kiest.

‘Veel andere opties zijn er niet’, zegt royaltywatcher Bart Brinckman van De Standaard. ‘Palliatieve zorgen liggen moeilijk in tijden dat er bespaard moet worden. Het volledige bedrag dat de koninklijke familie mag besteden aan palliatieve zorgen gaat nu al naar Fabiola. ALbert en zijn gemalin Paolo zijn de volgende in lijn.’

Massimo Pandolfo:
‘We mogen niet uitsluiten dat zijne excellentie al zijn hele leven rondloopt met massieve hersenschade’

Ook euthanasie is niet vanzelfsprekend. ‘Daarvoor moet de patiënt uit vrije wil een aanvraag opstellen en indienen’, stipt Brinckman aan. ‘Bij prins Filip ontbreekt die vrije wil echter.’

De beademing van de kroonprins stopzetten heeft evenmin veel zin, want ademhalen is zowat het enige dat de prins nog zelfstandig kan. ‘Zolang de prins ademt en zijn baard blijft groeien, kunnen we ervan uitgaan dat hij nog leeft’, stelde Pandolfo in zijn diagnose.