De maan. Burgemeester Patrick Janssens maakt zich sterk dat hij eerder op de Maan zal staan dan Newt Gingrich. © NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

Janssens fluit Newt Gingrich terug over Maan

Newt Gingrich wil van de Maan de 51ste staat van de VS maken, maar mag dat plan stilaan op zijn buik schrijven. Antwerps burgemeester Patrick Janssens is hem voor: 'De Maan wordt ons tiende district.'

Patrick Janssens:
‘De VS zullen de duimen moeten leggen voor het Antwerpse militair-industrieel complex’

Republikeins presidentskandidaat Newt Gingrich is een moedig en visionair man. Zijn voorstellen begeesteren het Amerikaanse volk. Vooral zijn idee om terug naar de Maan te reizen en er een 51ste staat op te richten oogst veel bijval.

‘Tegen het einde van mijn tweede ambtstermijn zullen wij de eerste permanente basis op de Maan hebben en het zal een Amerikaanse zijn’, voorspelde Gingrich onlangs. ‘Het is in ons belang om zodanig veel ervaring op te doen in de ruimte dat wij een slagkracht ontwikkelen waarbij de Russen en de Chinezen niet in de buurt zullen kunnen komen.’

In Antwerpen wordt het borstgeklop van de Amerikaanse politicus met hoongelach onthaald. ‘Ik moet mijnheer Gingrich teleurstellen’, merkt Patrick Janssens koeltjes op. ‘Hij is nog lang niet zeker van een éérste ambtstermijn, terwijl ik binnenkort voor de derde keer de burgemeestersjerp zal omgorden. Ten laatste in 2018 huldigen wij de Maan in als tiende district van de glorieuze en eeuwige stad Antwerpen. Van de Russen en de Chinezen heeft Newt Gingrich niet veel te vrezen, maar hij zal de duimen moeten leggen voor het militair-industrieel complex van de Antwerpse haven.’

Om het hemellichaam te bereiken zal Antwerpen geen beroep doen op rakettechnologie. ‘Daar hebben we geen ervaring mee. Antwerpenaren zijn betonboeren’, beseft Janssens. ‘Vandaar dat we plannen uitwerken voor een autosnelweg: een Lange Wapper naar de Maan. Achttien rijstroken in beide richtingen, een architectonisch pareltje dat de hele wereld ons zal benijden.’

Zodra er 13.000 Antwerpenaren op de Maan leven, kunnen zij een vraag indienen om een district te vormen. De burgemeester, die benadrukt dat zijn voorstel niets te maken heeft met de nakende gemeenteraadsverkiezingen, denkt dat heel wat bewoners de overstap zullen maken. ‘Antwerpen zit met een jonge bevolking, mede dankzij het grote aandeel allochtonen. Als we al die jonge mensen kunnen overtuigen om de Maan te koloniseren, komt er in het centrum meer plaats vrij voor de klassieke verzuurde Sinjoor’, speculeert Janssens, die in oktober naar de kiezer trekt met de stadslijst Socialistische Partij Christendemocratisch & Anders (sp.C&A).

Zodra Janssens zeker is van winst bij de verkiezingen, zal hij de kolonisatiecampagne op gang brengen. Die zal ‘Walk & don’t look back’ heten.