Haast 30 procent van de mannen met een snor raakt 'opgewonden tot zeer opgewonden' van Ketnet.

Causaal verband tussen snor en zedendelicten

Uit een gezamenlijk onderzoek van de ULB en de VUB is gebleken wat al lang vermoed werd: mannen met snorren zijn oververtegenwoordigd in de statistieken van zedenmisdrijven.

Child Focus vroeg het onderzoek aan omdat het al langer vermoedt dat er een relatie is tussen een behaarde bovenlip en seksueel afwijkend gedrag. Woordvoerster Helène Vercammen: ‘In de daderprofielen van zedendelinquenten zagen we een verdacht hoog aantal mannen met snorren opduiken. We wilden wetenschappelijk laten vaststellen of er een groter verband was. Dat moet ons beter in staat stellen potentiële pedofielen en verkrachters te identificeren.’

In 2010 en 2011 onderzochten vorsers van de vakgroepen sociologie en klinische psychologie van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles zo’n 2.000 proefpersonen, allemaal heteroseksuele mannen. Die kregen een vragenlijst over hun seksueel gedrag voorgeschoteld. Daarna werden ze onderworpen aan een test waarin ze pornografische afbeeldingen en teksten te zien kregen. De inhoud van die pornografie werd steeds extremer.

‘Bij de afbeeldingen en verhalen waarin verkrachtingen gesimuleerd werden, merkten we dat er zich onder mannen met snorren een duidelijk patroon begon af te tekenen. In vergelijking met de snorloze controlegroep raakten bij de besnorde mannen zes keer zoveel proefpersonen opgewonden van deviante seksuele handelingen’, zegt professor Björn Steegmans van de VUB.

Het rapport, dat binnenkort in het medische vakblad The Lancet verschijnt, merkt op dat snorloze mannen die ooit een snor gehad hebben of van plan zijn er binnen afzienbare tijd een te laten staan, vaker wel dan niet opgewonden raken van sadomasochisme, voetfetisjen en verhalen over seks met minderjarigen. Dat wijst op een causaal verband, niet enkel op een toevallige correlatie.

Wie een snor heeft, is sneller geneigd om zedenmisdrijven te plegen. ‘Niet minder dan 63 procent van de besnorde mannen gaf toe ooit ondergoed betast te hebben dat niet van hen was, tegenover slechts 16 procent van de snorloze mannen. Ook meldden 28 procent van de mannen met een snor dat ze “regelmatig tot zeer regelmatig” opgewonden werden van Ketnet-programma’s, tegenover slechts 4 procent van mannen zonder snor’, verklaart professor Steegmans.

‘De conclusies van het rapport zijn ontnuchterend,’ geeft Helène Vercammen toe, ‘maar bevestigen tegelijk wat wij al lang vermoedden. Als je alleen al kijkt naar een lijst met beruchte seksdelinquenten, zie je dat velen een snor hadden: Marc Dutroux, Michel Fourniret en Josef Fritzl, om er maar een paar te noemen.’

Björn Steegmans (VUB):
‘Mannen met een snor raken zes keer zo vaak opgewonden van verkrachtingen’

‘Laat ons echter geen heksenjacht beginnen naar mannen met snorren’, bezweert professor Steegmans, ‘Er zijn evengoed bekende seksuele misdadigers die geen snor hadden, zoals Andras Pandy.’

De studie merkt als laatste punt nog op dat er mogelijk een zwak verband bestaat tussen het type misdrijf en het soort snor, maar daar is nog verder onderzoek naar nodig. Ook ironische snorren kon het rapport moeilijk duiden. In een vervolgonderzoek zullen de VUB en ULB eveneens nagaan of vrouwen met een snor afwijkend seksueel gedrag vertonen.