Minister van Cultuur Joke Schauvliege: 'Uitzonderlijke omstandigheden rechtvaardigen een tussenkomst van de overheid.'

Pukkelpop genationaliseerd en opgesplitst

De Vlaamse regering nationaliseert het noodlijdende muziekfestival Pukkelpop. Om niet in overtreding te zijn met de Europese regels voor mededinging, wordt de organisatie in drie entiteiten gesplitst.

The Factory, de vzw achter het Limburgse jongerenfestival Pukkelpop, heeft niet genoeg geld in kas om tegemoet te komen aan de vele duizenden schadeclaims. Deze zomer leidde een onvoorziene ramp tot de afgelasting van het festival, meer en meer muziekliefhebbers eisen nu een billijke vergoeding – en geen drankbonnen.

Doordat het wantrouwen op de financiële markten echter nog altijd torenhoog is, geraakt de organisatie niet aan vers geld, waardoor haar liquiditeitsstroom dreigt op te drogen. Om die reden heeft Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) beslist om Pukkelop integraal over te nemen.

‘Het was de enige oplossing’, stelt Schauvliege. ‘Is het de kerntaak van de overheid om zelf als festivalorganisator actief te zijn op de markt? Neen. Maar uitzonderlijke omstandigheden rechtvaardigen een tussenkomst van de overheid. Zoals al meermaals is aangetoond, was de ramp die Pukkelpop afgelopen zomer trof een geval van overmacht. Een faillissement van dit festival is voor de muziekliefhebbers, de zelfstandige cateraars, het personeel, de platenmaatschappijen en de muziekgroepen geen optie. Het muzikale leven in Vlaanderen, dat bekend staat voor zijn open karakter, moet gevrijwaard blijven. Met deze overname betuigen wij ook ons diepste respect voor de dodelijke slachtoffers.’

Onder druk van Europa werkt de minister een grondige herstructurering uit voor het festival. Om te vermijden dat Europees Commissaris voor Mededinging Joaquín Almunia de nationalisatie van Pukkelpop dwarsboomt, wordt de organisatie in drie delen gesplitst. Infrapop is voortaan verantwoordelijk voor het terrein en de (al dan niet omgewaaide) infrastructuur. Pukkelpop België neemt de commerciële uitbating van het festival voor zijn rekening. De overkoepelende Pukkelpop Holding betaalt de personeelskosten en gages van muzikanten. De drie samen vormen de Pukkelpop Groep.

Cultuurmanager:
‘Door splitsing staat festivalterrein ook open voor niet-Limburgse socialisten en Limburgse niet-socialisten’

‘Die splitsing moet ervoor zorgen dat het festivalterrein ook openstaat voor evenementen van niet-Limburgse socialisten en Limburgse niet-socialisten’, legt professor cultuurmanagement Roger Bilsen (UA) uit.

Infrapop en Pukkelpop België zijn als aparte eenheden winstgevend, de verliezen zitten gebundeld in de Pukkelpop Holding. Omdat dat een overheidsbedrijf is, kan het niet failliet gaan. ‘Tenzij de minister van Begroting een misser of twee maakt’, grapt Schauvliege.

Het ouderenfestival Rimpelrock wordt uit de structuur gehaald en verkocht aan Que Pasa?!, een succesvol hefboomfonds dat het bedrijf grondig zal saneren om het daarna met winst door te verkopen. De personeelskosten van Rimpelrock zullen wel nog betaald worden door de Pukkelpop Holding.

Festivalorganisator Chokri Mahassine is woedend over de brutale opsplitsing van zijn levenswerk. ‘Minister Schauvliege heeft een harde boedelscheiding doorgedrukt. Dit is een hold-up’, zegt Mahassine bitter. ‘Als muziekliefhebbers kunnen wij niets beginnen tegen dergelijke politieke spelletjes. Electorale motieven halen het van het algemene belang. Dit is een onverantwoordelijke ingreep.’ Mahassine duidt het de media ten kwade dat ze zijn comfortabele positie mee ondermijnd hebben.

In het Vlaams Parlement is een hevige discussie losgebarsten over de nationalisatie. Lode Vereeck (LDD) schoot met scherp op Schauvliege, die hij verweet naar de pijpen te dansen van de Limburgse matrone Ingrid Lieten (sp.a). ‘Nooit gezien dat een minister van Cultuur zich zo liet intimideren door een minister van – och here – Armoedebestrijding. Schauvliege houdt het stinkende potje van de Limburge socialisten netjes gedekt’, sneerde het libertaire oppositielid.

De meerderheidspartijen werpen op dat van een faillissement geen sprake kan zijn als de gedupeerde muziekliefhebbers ooit gebruik willen maken van hun drankbonnen. Vlaams Parlementslid Chokri Mahassine (sp.a) verdedigt de nationalisatie met vuur. ‘Elegant is deze oplossing niet, creatief des te meer‘, erkent hij. ‘In crisistijden moet de overheid investeren. Zodra de storm gaat liggen, kan de overheid het schuldenvrije Pukkelpop doorverkopen aan een geïnteresseerd privébedrijf.’

In zijn nieuwjaarsspeech stelde Bruno Tobback, voorzitter van de sp.a, voor om de affiche voor Pukkelpop 2012 af te drukken op de achterkant van de belastingbrief. ‘Het zou een mooie geste zijn van de overheid tegenover een bedrijf dat met de beste bedoelingen gerund werd’, aldus Tobback.