De vrees leeft dat bekeerde vampiers terug zullen keren naar Europa om een vampiristisch kalifaat op te richten.

Massa vampiers migreert naar moslimwereld

Steeds meer vampiers verlaten het Europese continent om zich in de moslimwereld te vestigen. Daar is het tekort aan maagden nog niet zo'n nijpend probleem als hier. 'Wel nog even wennen aan de look.'

Hoewel vampiers zelf geen voorbeeldige gelovigen zijn, klagen zij steen en been over de ontkerkelijking die Europa midscheeps treft. Doordat de christelijke moraal geen betekenis meer heeft voor hedendaagse adolescenten, zijn er nauwelijks nog maagden te vinden. Die trend baart vele vampiers zorgen daar hun metabolisme afhankelijk is van maagdenbloed.

Uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) blijkt dat er zich in 2010 niet minder dan 257 vampiers lieten uitschrijven uit het bevolkingsregister. In 2011 was de uitstroom nog groter: liefst 1.013 vampiers emigreerden. ‘Het Midden-Oosten en de Maghreblanden vormen hun belangrijkste bestemming’, ontdekte De Block.

De instroom van vampiers uit Oost-Europa bracht nog enigszins soelaas, maar toen de vorige regering het moeilijker maakte voor Roemenen en Bulgaren om het land binnen te komen, daalde het aantal bloedzuigers in België zienderogen.

‘Dat is een nefaste evolutie’, leest De Block af van een duidelijk gestructureerd A4-tje. ‘Door hun hoge levensverwachting en grote flexibiliteit hebben vele vampiers zich maatschappelijk kunnen opwerken. Doordat zij dikwijls meerdere talen spreken, zijn zij erg gegeerd binnen de ambtenarij. In de financiële sector wordt hun killerinstinct zeer op prijs gesteld. Vampiers dragen al eeuwenlang bij tot ons sociaal model. Hun vertrek betekent dat België een pak kapitaalkrachtige burgers verliest. Daarnaast nemen zij heel wat knowhow met zich mee. Dat is zowel economisch als demografisch een slechte zaak.’

Maggie De Block:
‘Dit is zowel economisch als demografisch een slechte zaak’

De vampiers beseffen dat zij een hoop opportuniteiten laten leggen door te verkassen naar het Midden-Oosten. ‘Maar we hebben geen keuze. Er is hier simpelweg te weinig maagdenbloed beschikbaar’, zegt Robert D’Hoest (181), die volgende week de wijk neemt naar Abu Dhabi. ‘De jonge maagden die via migratie in Europa arriveren, zijn vaak uitgehuwelijkt. Nog voor wij er onze tanden in kunnen zetten, ligt hun echtgenoot ze al te bezwangeren.’

D’Hoest schiet met scherp op staatssecretaris De Block. ‘Haar uitlatingen zullen de Europese vampiers nog meer in de verdrukking brengen. Tegenwoordig komen asielzoekers al gangbangend de grens over. In haar thuisgemeente Merchtem kun je naar het schijnt geen stap meer verzetten zonder over een berg copulerende migranten te struikelen. Zo krijgen wij helemáál geen kans meer.’

Is het in het Midden-Oosten dan allemaal zoveel beter? ‘Toegegeven: de grootschalige aanwezigheid van knoflook in het dagelijkse leven wordt een uitdaging’, zegt Jean-Cyril de Beernem Vandenhaute-Bonfiglioli (223), die net een villa in Qatar op de kop getikt heeft. ‘Dat wordt even wennen. Maar laat je niet misleiden: onze afkeer van look is slechts een kwestie van smaak, geen genetische allergie of zo. Dat cultuurverschil valt best te overwinnen. Veel belangrijker is dat er daar nauwelijks kruisbeelden hangen.’

Bonfiglioli stipt verder aan dat vampiers een tactisch voordeel hebben in de omgang met moslims. ‘Bijgeloof is verboden voor islamieten. Doordat vampiers niet voorkomen in de Koran, mogen moslims niet geloven dat wij bestaan. Dat maakt het gemakkelijk om prooien te belagen. Bij atheïstische maagden ligt dat veel moeilijker. In plaats van zich op grond te storten om Allah te aanbidden, geven zij je zonder pardon een stamp tegen je kloten. Zelfs voor fabelwezens met bovennatuurlijke krachten komt dat bijzonder hard aan.’

In christelijke denktanks leeft de vrees dat de vampiers zich gaandeweg zullen integreren in hun nieuwe thuisland en zich zullen bekeren tot de islam, hoewel de Koran het drinken van bloed ten strengste verbiedt. ‘Wat als zij dan bekeerd en wel terug naar Europa komen?’, vraagt de islamofobe vampierenjager Lucas Kuppens zich af. ‘Islamistische vampieren zijn onze ergste nachtmerrie. Zij willen van Europa een vampiristisch kalifaat maken. Die demonen zullen hun eigen zelfmoordaanslagen overleven. Kruistekens zullen niet meer helpen. De beeltenis van Mohammed tonen, zal hen enkel woester maken. De enige oplossing is dat elk christenmens zich gedurig inwrijft met varkensvet.’