'De illusie dat een gehandicapte zelfstandig geld kan verdienen is vals en moet bestreden worden', laat paus Benedictus XVI weten.

Kerk: ‘Geen gehandicapten als Drie Koningen’

In een pauselijke brief waarschuwt Benedictus XVI ervoor dat gehandicapten zich niet mogen verkleden als één van de Drie Koningen. 'Mindervaliden ontberen de waardigheid der Wijzen', schrijft de paus.

Paus Benedictus XVI laat er geen twijfel over bestaan: rolstoelpatiënten, mentaal gehandicapten en bochelaars zijn niet geschikt om in de huid van de Drie Koningen te kruipen. Gelovigen mogen kinderen die vanavond verkleed de straat op trekken geen snoep of geld geven als zij vermoeden dat één van hen lijdt aan een handicap. ‘Dergelijke kinderen zijn meer geholpen met een troostend woord of een barmhartige aai over het hoofd dan met snoepgoed en eurocenten’, oordeelt de paus.

De kerkleider beklemtoont dat de Drie Koningen, te weten Caspar, Melchior en Balthazar, bovenal wijsheid horen uit te stralen. ‘Traditioneel hebben zij een edel voorkomen. Mindervaliden ontberen de waardigheid der Wijzen’, vindt de paus. ‘Zij horen zich als hulpbehoevenden niet uit te dossen als koning of wijze. De illusie dat een gehandicapte zelfstandig geld kan verdienen is vals en moet bestreden worden. Lijdzaam moeten ze zich door het leven slepen, kwijlend en stamelend, opdat meedogende christenmensen hun lijden kunnen verzachten.’

De 84-jarige paus wijst er voorts op dat het Driekoningenfeest in de eerste plaats bedoeld is voor kinderen. ‘Door de economische crisis zoeken heel wat ouderlingen naar extra inkomsten om de barre tijden te doorstaan. Dat is begrijpelijk, maar zij mogen de drie Wijzen uit het Oosten beslist niet misbruiken’, schrijft Benedictus XVI. ‘Slechts een kleine minderheid van de bejaarden valt niet ten prooi aan seniliteit. De meesten onder hen zijn alle contact met de werkelijkheid verloren. Als ze zingend voor uw deur staan, gelieve dan uw goed hart te tonen en hen naar het dichtstbijzijnde tehuis te voeren.’

Over de etnische diversiteit van de Drie Koningen is de kerkvorst kort. ‘Wij moedigen een etnisch correcte invulling van de Wijzen aan. Dat wil zeggen dat er minstens één negerkindje moet zijn om de rol van Caspar op zich te nemen. Dat is meteen ook het maximumaantal negers. De andere twee koningen kwamen immers uit het oosten. Omdat de Bijbel geen specifieke omschrijving geeft, kunnen Melchior en Balthazar zowel door Arabische, Indiase als Chinese types gespeeld worden.’

Vanuit de gehandicapten- en de bejaardenzorg wordt er verontwaardigd gereageerd op de pauselijke brief. ‘De paus stelt alle gehandicapten voor als lompe Beotiërs, terwijl iemand die in een rolstoel zit heus wel over aanvaardbare mentale capaciteiten kan beschikken’, werpt hulpverleenster Anne-Marie De Wulf op. ‘Het is bedroevend dat anders validen weer allemaal over dezelfde kam worden geschoren.’

Aartsbisschop André Léonard (71) verdedigt de pauselijke aanbevelingen. ‘Een klacht wegens discriminatie hoeven wij niet te vrezen. Op sommige gebieden gelden de democratische wetten niet’, redeneert Léonard. ‘Er bestaat een ideale orde van het juiste die de politieke orde overstijgt. De democratie gedraagt zich arrogant wanneer zij denkt dat een stemming volstaat om het recht te grondvesten.’

Benedictus XVI:
‘Dergelijke kinderen zijn meer geholpen met een troostend woord dan met snoepgoed en eurocenten’

Volgens André Léonard wordt Benedictus XVI verkeerd begrepen. ‘De media zoomen slechts in op bepaalde van zijn woorden, zonder het grotere geheel te zien. Wat hij zegt, wordt uit de context gerukt, waarbij zijn verhaal van naastenliefde verloren gaat’, argumenteert de Mechelse aartsbisschop. ‘Ik betreur het eenzijdige, schabouwelijke en nodeloos polemiserende artikel dat u nu schrijft.’