Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert wil luie ambtenaren achter hun vodden zitten zonder de vakbonden achter zijn vodden te krijgen.

‘Koppel evaluatie ambtenaren aan indexering’

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) maakt de evaluatie van ambtenaren afhankelijk van de index. 'Zo wijzen we slecht presterende ambtenaren vaker op hun fouten.'

De spilindex zal dit jaar twee keer overschreden worden: in januari en december. Dat betekent dat de lonen van de ambtenaren in maart 2012 en in februari 2013 telkens met 2 procent omhoog zullen gaan. In 2,5 jaar tijd zullen ambtenaren dus víér keer een loonsverhoging krijgen, terwijl daar slechts twee evaluaties tegenover staan.

Tot afgrijzen van federaal staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert (CD&V) genieten ook slecht presterende ambtenaren telkens van de automatische loonsverhoging. ‘Een ambtenaar moet pas loon inleveren na twee opeenvolgende negatieve evaluaties. Doordat die evaluaties slechts om de twee jaar plaatsvinden, duurt het minstens vier jaar vooraleer een slecht functionerende ambtenaar financieel gestraft kan worden. Ondertussen heeft hij wel al vier maal méér geld gekregen’, constateert de West-Vlaamse christendemocraat.

Omdat Bogaert de confrontatie met de overheidsbonden liever uit de weg gaat, zal hij niet rechtstreeks raken aan het loon van ondermaats functionerende ambtenaren. ‘Maar dat weerhoudt er mij niet van om het aantal evaluaties op te drijven’, zegt de staatssecretaris strijdvaardig. ‘In plaats van de ambtenaren jaarlijks of tweejaarlijks te evalueren zullen wij hen bij iedere indexering onderwerpen aan een evaluatie. Zo wijzen we slecht presterende ambtenaren vaker op hun fouten. Luie ambtenaren hun geld afpakken, doe ik niet. Met hun eer en zelfrespect ben ik allang tevreden.’

De socialistische vakbond ACOD liet weten niet echt gewonnen te zijn voor het idee om de evaluaties aan de indexering te koppelen. Volgens Guido Rasschaert, algemeen secretaris voor de federale overheidsdiensten, is het niet efficiënt om iedereen bij iedere indexering te evalueren. ‘Met de toenemende inflatie in het vooruitzicht zal dat weldra tot drie à vier keer per jaar nodig zijn. Als er meer evaluaties komen, zijn er extra ambtenaren nodig. En wie evalueert de evaluerende ambtenaren? Daarvoor is ook nog eens bijkomend personeel nodig.’

Hendrik Bogaert (CD&V):
‘Luie ambtenaren hun geld afpakken, doe ik niet. Met hun eer en zelfrespect ben ik allang tevreden’

De christelijke vakbond pleit er – verrassend – voor om ambtenaren al na een eerste slechte evaluatie een indexering van hun loon te ontzeggen. ‘We moeten die mensen in de plaats een billijke functiepremie geven‘, zegt Luc Hamelinck van ACV-Openbare Diensten. ‘Zo worden ze gestimuleerd om beter hun best te doen.’