Zowel Unizo als het ABVV pleiten ervoor om de spread tussen Kerstmis en Nieuwjaar te verbreden.

Spread kerst en nieuwjaar kunstmatig laag

Internationale financiële instellingen beperken de spread tussen Kerstmis en Nieuwjaar ook dit jaar tot één week. Zelfstandigenorganisatie Unizo pleit er al jaren voor om Nieuwjaar op 1 mei te vieren.

Het is vele economische actoren al jaren een doorn in het oog. Kerstmis en nieuwjaar vallen te kort bij elkaar. De uitgaven voor beide feestdagen worden bij elkaar opgeteld. In dezen maakt één en één niet drie, zelfs niet twee, maar maximum anderhalf. In België en Nederland voert de aanwezigheid van Sinterklaas in het begin van de feestmaand de druk op beide feestdagen nog op. Een situatie die zo snel mogelijk opgelost moet worden.

De meest logische oplossing is om de spread tussen beide feestdagen met minstens twaalf weken te verhogen. Het ontneemt huismoeders het excuus om voor het feestmenu slechts op één van de feesten in te zetten. Het biedt aanbieders van cadeaus opportuniteiten om meer te verkopen. Mensen zullen geneigd zijn meer uit te geven aan geschenken, terwijl elektronicabedrijven hun productreleases kunnen optimaliseren. Bij een brede spread kan Apple met Kerstmis de iPad 4 aanbieden. Op nieuwjaarsdag, die in een dergelijk scenario ten vroegste op 24 maart valt, kan de iPad 5 dan al in de rekken liggen. De extra uitgaven aan luxe-eten en cadeaus moet de Europese economie een boost geven.

Volgens Karel Van Eetvelt van Unizo moeten we de tering naar de nering zetten. ‘Als we de crisis willen bestrijden, moeten we of Kerstmis of Nieuwjaar in het voorjaar vieren. Het ideale scenario is dat het socialistische feest op 1 mei wordt vervangen door een nieuwjaarsfeest voor iedereen die dag’, oppert Van Eetvelt.

Rudy De Leeuw van het ABVV is de idee van Unizo niet ongenegen. ‘Het is een ideaal scenario om de uitgaven van de bevolking te spreiden. Zo steken arme mensen zich niet nodeloos in de schulden, terwijl ze globaal genomen wel meer geld uitgeven. Dat komt ook de economie ten goede, zodat de staat meer belastingen kan innen, wat op zijn beurt weer goed nieuws is voor de allerzwaksten, en dus ook voor ons’, redeneert De Leeuw. ‘Voor ons zij een Nieuwjaar op pakweg 11 juli ideaal zijn. Er zijn dan geen andere festiviteiten, zodat de koopkracht van de mensen dan nog min of meer intact is.’

Karel Van Eetveklt (Unizo):
‘Als we de crisis willen bestrijden, moeten we of Kerstmis of Nieuwjaar in het voorjaar vieren’

Door de mondiale economische malaise leek het er even op dat een bredere spread effectief tot de mogelijkheden behoorde. Maar onder druk van de bankensector blijft die kunstmatig laag. Bankiers vrezen immers dat Europese regeringen hun bonussen zwaarder zullen gaan belasten. Hoe eerder ze hun eindejaarsbonussen in handen hebben, hoe beter. Vandaar dat zij blijven vasthouden aan een Nieuwjaar dat vroeg op het jaar valt.