Samen met al het andere bewijsmateriaal in de Operatie Kelk mogen ook de godsbewijzen van Godfried Danneels niet meer worden gebruikt.

Ook godsbewijzen Danneels nietig verklaard

De godsbewijzen van kardinaal Godfried Danneels die werden gevonden bij de huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis zijn ongeldig. Dat roept theologische paradoxen op.

Dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis van Mechelen nietig verklaard heeft, heeft nare neveneffecten. Volgens de rechters mag het gevonden bewijsmateriaal niet gebruikt worden, en al zeker niet in het onderzoek naar schuldig verzuim door de Kerk in zaken van seksueel misbruik. Een zware klap voor onderzoeksrechter Wim De Troy, maar evengoed voor de theologie.

‘Tussen het bewijsmateriaal zaten verschillende godsbewijzen die kardinaal Danneels ter ontspanning uit zijn mouw schudde’, weet professor kerkelijk recht Rik Torfs (KU Leuven). ‘Het waren pareltjes van vierkante cirkelredeneringen. De geschriften van de kardinaal leggen bevattelijk uit dat er een opperwezen bestaat dat over ons waakt zonder ons evenwel te beschermen tegen onnoemelijk leed, zoals bijvoorbeeld kindermisbruik. Door de beslissing van de Brusselse rechters worden die godsbewijzen zonder pardon bij het grof vuil gegooid.’

Volgens theoloog Jürgen Mettepenningen is er echter geen man overboord. ‘Nogal wat argumenten tegen het bestaan van God gaan uit van de onbewijsbaarheid van het bestaan van God. Maar de bewijzen voor Zijn bestaan zijn er – ik heb ze zelf gezien. Alleen mogen we ze niet meer gebruiken’, zegt Mettepenningen. ‘Dat het bewijsmateriaal nietig verklaard is, bewijst echter niet dat God niet bestaat, want het niet-bestaan van iets kun je niet sluitend aantonen. Als je die redenering doortrekt, kun je niet uitsluiten dat de godsbewijzen wel degelijk bestaan. Dus moeten we wel aannemen dat er bewijzen zijn dat de Schepper bestaat.’

Net zoals pedofilie in de Kerk is ook het bestaan van God een onbewezen a priori, verklaart metafysisch consulent Julien Vermant. ‘Je kunt daar tegenin brengen dat men oneindig veel zaken kan bedenken die een ‘onbewezen a priori’ zijn, maar hier gaat het wel om a priori’s die bogen op een lange traditie, zodat het aannemelijk is dat er ook bewijs voor is, zelfs al mag het niet gebruikt worden.’

De ontslagnemende minister van Justitie, de christendemocraat Stefaan De Clerck, sluit niet uit dat het bestaan van een goddelijk wezen alsnog aangetoond wordt. ‘Er zijn genoeg individuele gevallen bekend met een getuigenis van een goddelijke verschijning. Die bevatten voldoende materiaal om het onderzoek voort te zetten. Het is zeer belangrijk dat God geïdentificeerd wordt, zodat slachtoffers van Zijn schepping klacht kunnen indienen en eventueel een schadevergoeding eisen wegens schuldig verzuim.’

Rik Torfs:
‘Het waren pareltjes van vierkante cirkelredeneringen’

Advocaat Fernand Keuleneer komt in dat geval in beeld als raadsman van het opperwezen. ‘Al vraag ik me af of ik me dan in euro’s dan wel aflaten moet laten betalen. Beide munteenheden wekken tegenwoordig weinig vertrouwen’, schampert Keuleneer. ‘Misschien is het veiliger om desgevallend pro deo te werken.’

De zaak heeft in ieder geval de aandacht van de ratingbureaus getrokken. Die plaatsen steeds meer vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de schepping. ‘New shit has come to light’, zegt Marko Mrsnik van Standard & Poor’s. ‘I’ll tell you what I’m blathering about. I’ve got information, man! This could be a lot more complex.’