Alexander De Croo is blij met het akkoord: 'Zo blijft het Belgische sociale model overeind zonder dat ondernemers ervoor moeten opdraaien.'

Nieuwe belastingen fiscaal aftrekbaar

Na het dramatische bijna-ontslag van Elio Di Rupo is de formatie weer vlot getrokken. De Open Vld slikt een hele rist nieuwe belastingen, waarvan de meeste fiscaal aftrekbaar zijn.

Het ontslag van formateur Elio Di Rupo is voorlopig weer (even) afgewend. Na nachtelijk beraad tussen de Open Vld en PS is er een oplossing uit de bus gekomen voor de begroting voor 2012. De Vlaamse liberalen stemmen in met nieuwe belastingen op voorwaarde dat die volledig fiscal aftrekbaar zijn. Alleen de belasting op armoede kan niet ingebracht worden als onkost.

Opvallend is dat de vennootschapsbelasting opgetrokken wordt van 33,99 procent naar zo maar eventjes 50 procent, een wereldwijd record. ‘Maar doordat die pestbelasting voortaan integraal in te brengen is als investering, zullen bedrijven niet méér geld moeten afgeven aan de staat’, stipt Alexander De Croo aan. ‘Integendeel, vennootschappen die het een beetje slim aanpakken, zullen zelfs een smak geld terugkrijgen. Zo blijft het Belgische sociale model overeind zonder dat ondernemers ervoor moeten opdraaien.’

Ook bij de PS is men tevreden. ‘Het belangrijkste is dat er nu meer geld stroomt naar de sociale zekerheid, die ten koste van alles moet blijven bestaan. Dat het geld meteen terugstroomt naar de belastingbetaler, is ons probleem niet’, legt Laurette Onkelinx (PS) uit. ‘Zolang de sociale zekerheid als instituut blijft bestaan, hoeven we ons geen zorgen te maken over de welvaart van de burger.’

De andere vier partijen aan de onderhandelingstafel moeten het voorstel nog bekijken, maar het ziet er niet naar uit dat er veel tegenkanting komt. Bij sp.a is men blij met de nieuwe belastingen. ‘Dat is een mooi signaal naar onze achterban’, zegt voorzitter Bruno Tobback. ‘Als werklozen en andere sukkelaars horen dat de rijken zwaarder worden belast, maken ze zich minder zorgen over hun uitkering. Dat is goed, want dan komen ze minder aan onze oren zagen dat het tegenwoordig zo lastig is met die crisis en zo.’

Dat de nieuwe belastingen volledig in te brengen zijn als onkosten of investeringen vindt Tobback niet erg. ‘Verschillende socialisten hebben een commanditaire vennootschap en weten dus maar al te goed hoe vervelend belastingen zijn. Het is een blijk van barmhartig burgerschap om ze te betalen, maar het getuigt van gezond verstand om ze achteraf weer te recuperen’, zegt de Leuvense politicus.

Bij CD&V is men vooral blij dat PS en Open Vld tot een vergelijk konden komen. ‘Sinds het vertrek van de N-VA aan de onderhandelingstafel was het voor ons een beetje zoeken naar de juiste positie. We zijn blij dat de Open Vld het voortouw heeft genomen, zodat CD&V weer in de schaduw kan gaan staan’, zegt voorzitter Wouter Beke. ‘Een bijrolletje ligt ons wel. Dan is het risico kleiner dat we domme dingen zeggen en vervolgens op ons doos krijgen. Soms vraag je je wel af of het publiek nog weet of wij mee aan de onderhandelingstafel zitten. Maar ja, het publiek weet zoveel niet.’

Inhoudelijk kunnen de christendemocraten best leven met de nieuwe regeling. ‘Hebben wij eigenlijk iets over belastingen te zeggen? Wat staat daarover in ons partijprogramma?’, vraagt Beke zich gekscherend af. ‘Ideologisch gezien ligt de discussie over belastingen ver van ons bed, net zoals zovele andere onderwerpen. Als christelijke volkspartij hopen we enerzijds dat individuele gezinnen zich een goede boekhouder kunnen permitteren, maar anderzijds zijn nieuwe belastingen nodig, terwijl we er ons voor moeten hoeden om bedrijven al te zwaar te viseren.’

De boekhouders komen in ieder geval als winnaars uit de bittere strijd tussen PS en Open Vld. ‘Wij verwachten meer werk, ja’, erkent Johan Bosscheerder van het Nationaal Syndicaat van Accountants (NSA). ‘Heel wat huisvaders zullen voortaan gebruikmaken van de diensten van een boekhouder om hun belastingbrief in te vullen. Wie zich geen erkend fiscalist kan veroorloven, valt uiteraard uit de boot en betaalt een pak meer belastingen. Maar wie maakt er zich nou zorgen over ellendelingen die overboord vallen? Zij zijn statistisch verwaarloosbaar.’

Bruno Tobback (sp.a):
‘Dit is een mooi signaal naar onze achterban van werklozen en andere sukkelaars’

Dat de nieuwe regeling onduidelijk is, wil Bosscheerder niet gezegd hebben. ‘Al vele jaren vragen we meer coherentie van de overheid omtrent het innen der belastingen. Die coherentie is er nu: alle belastingen zijn fiscaal aftrekbaar. Dat belastingen ingebracht kunnen worden als kosten en investeringen betekent dat de belastbare basis van ondernemingen en gezinnen kleiner wordt, zodat zij dankzij de extra belastingen minder belastingen hoeven te betalen. Dat is zo klaar als een klontje, niet?’

Is er dan sprake van een vestzak-broekzakoperatie? Dat wil Bosscheerder niet gezegd hebben. ‘Geld moet rollen, dat weet de overheid ook. Hoe verder het rolt, hoe beter. In elke hand waar het passeert, blijft er wel iets plakken’, knipoogt de boekhouder.