Formateur Di Rupo moet snel werk maken van een begroting of de misdaadkartels gaan aankloppen bij hun vrienden van de financiële markten en de ratingbureaus.

Misdaadkartels manen Di Rupo aan tot spoed

De Belgische georganiseerde misdaad roept formateur Elio Di Rupo op om dringend werk te maken van een begroting. 'Wij weten graag zo snel mogelijk welke nieuwe belastingen we zullen kunnen ontduiken.'

Bij de Federatie van Belgische Misdaadsyndicaten (FBM) heerst grote ongerustheid over het trage verloop van de onderhandelingen over de begroting voor 2012. ‘Formateur Di Rupo gijzelt de hele economie, ook de clandestiene, door zo te treuzelen’, stelt voorzitter Fabrizio Delponte. ‘Graag vernemen wij vóór 15 december in welke sectoren wij kunnen gaan investeren. Een duidelijk signaal is nodig tegen dan. Anders gaan we aankloppen bij onze vrienden van de financiële markten en de ratingbureaus om Di Rupo onder druk te zetten.’

Volgens Pataa Phkakadze en Jeiran Kintsurashvili, vertegenwoordigers van de Georgische maffia die telefonisch reageren vanuit de cel, moeten de onderhandelaars snel helderheid scheppen over eventuele nieuwe invoertaksen. ‘Wij horen te weten welke goederen het meest opbrengen om illegaal het land binnen te smokkelen’, zegt Phkakadze. ‘Een verkeerde investering kan ons honderdduizenden euro’s kosten. Graag vernemen we zo spoedig mogelijk waar we overal douaniers moeten gaan omkopen.’

Vandaag onderhandelen de zes partijen over het luik inkomsten – onder meer de fiscaliteit en de taks op de meerwaarde van aandelen. Ook liggen de structurele hervormingen voor de pensioenen en de arbeidsmarkt op tafel. ‘Het zijn sectoren die wij als misdaadsyndicaat op de voet volgen’, zegt Janus van Wesenbeeck, een Nederlandse zware jongen die naar België uitgeweken is. ‘We weten graag zo snel mogelijk welke nieuwe belastingen we zullen kunnen ontduiken, zodat we nu al witwasprocedures op poten kunnen zetten.’

Ook Özdem Siirleri, een Turkse koppelbaas, hoopt dat er snel een akkoord komt over de pensioenen en de arbeidsmarkt. ‘Onze winstmarges hangen af van het beleid van de federale regering. Als de overheid beslist om werklozen en steuntrekkers te proberen te activeren, ziet het er niet goed uit voor ons’, zegt Siirleri. ‘Dan zullen wij ons meer moeten concentreren op het afpersen van gepensioneerde allochtonen.’

Lucien Vermandel, een actief lid van de West-Vlaamse hormonenmaffia, is stilaan de wanhoop nabij. ‘Al anderhalf jaar wachten wij op een regering. En die is nu nog niet in zicht’, zucht de gewelddadige vetmester. ‘Alle kaarten liggen nochtans op tafel, maar de onderhandelaars kunnen geen keuzes maken. Hoe moeten wij nu onze illegale economie gaan organiseren als we niet eens meer weten welke regels we kunnen overtreden? Zo is er ook maar weinig lol aan. Geef mij een halfuur met die mannen en er zal verdomme wel een begroting zijn.’

Lucien Vermandel,
hormonenmaffia:
‘Hoe moeten wij onze illegale economie organiseren als we niet eens weten welke regels we kunnen overtreden?’

Antonio Aquino, een cocaïnehandelaar die binnen het wereldje alom gerespecteerd wordt voor zijn werklust, vraagt zich af waarom sommige misdaadkartels wel bevoordeeld worden en andere niet. ‘Als ik zie dat organisaties als Electrabel geen belastingen hoeven te ontduiken omdat ze er tout court geen moeten te betálen, stel ik mij toch vragen’, moppert Aquino. ‘Ook een wistwascarrousel als Dexia mag ongehinderd zijn gang gaan omdat het zo slim geweest is om politici op te nemen in zijn rangen. Dat is niet eerlijk. Ook wij moeten kunnen rekenen op ongebreidelde overheidssteun.’