Stephen Hawking vergelijkt België met een kosmologische singulariteit: 'Dit land is een punt in het ruimte-tijdcontinuüm waar de normaal geldende wetten niet meer van toepassing zijn.'

Stephen Hawking: ‘België is een zwart gat’

Volgens de vermaarde Britse natuurkundige Stephen Hawking vertoont de Belgische politiek grote overeenkomsten met zwarte gaten. 'Ook België heeft een denkbeeldig oppervlak dat als grens optreedt.'

Vanavond geeft de beroemde professor Stephen Hawking een lezing aan de KU Leuven. Op een persconferentie lichtte de aan zijn rolstoel gekluisterde geleerde alvast een tipje van de sluier op.

‘Ik verwacht vanavond een dankbaar publiek’, liet Hawking weten via zijn spraakcomputer. ‘Belgen zijn het gewend om complexe zaken voorgeschoteld te krijgen. In al mijn jaren van theoretisch onderzoek ben ik nog nooit een fenomeen tegengekomen dat zo complex is als het Belgische systeem. Dit kleine gebied telt meer paradoxen dan er tegenstrijdigheden zijn tussen de speciale relativiteitstheorie en de kwantummechanica.’

Volgens de gerenommeerde fysicus valt België gemakkelijk te vergelijken met een singulariteit, een punt in de ruimte-tijd waar de natuurwetten hun geldigheid verliezen. ‘Ook dit land is een punt in het ruimte-tijdcontinuüm waar de normaal geldende wetten niet meer van toepassing zijn’, sprak Hawking. ‘Dat betekent niet dat er geen specifieke wetten zijn, alleen spreken zij elkaar gedurig tegen. Voor elke wet die één ding zegt, vind je er één die het tegenovergestelde zegt. Het systeem houdt zichzelf echter in stand doordat het rond één centrale as blijft draaien, namelijk de hoofdstad Brussel. Neem die weg en de hele zaak implodeert, waarop onvermijdelijk een oerknal zal volgen.’

Wanneer je België beschrijft binnen het kader van de algemene relativiteitstheorie, is de conclusie dat het een zwart gat is. ‘Een gebied waaruit niets, zelfs het licht niet, kan ontsnappen’, verduidelijkte Hawking. ‘Rond een zwart gat is er een denkbeeldig oppervlak dat als grens optreedt, de waarnemingshorizon. Ook België heeft een denkbeeldig oppervlak dat als grens optreedt. Omdat Vlamingen, Walen en Brusselaars andere denkbeelden koesteren, zien zij ook andere grenzen. Telkens proberen zij hun event horizon te verleggen, waardoor die grenzen op den duur zijn gaan overlappen, met vele wetkundige singulariteiten tot gevolg.’

‘Daarnaast heeft België een zeer compacte, maar enorme massa’, vervolgde Hawking. ‘De dichtheid van de bevolking is groot, zodat er een extreme vervorming van de gedeelde tijd ontstaat. Evenzeer bewegen er zich merkwaardig veel exotische deeltjes in het Belgische systeem. Je zou kunnen zeggen dat België die exotische deeltjes vanuit het hele universum aantrekt, maar nooit meer laat gaan. Enkel licht kan ontsnappen uit het Belgische zwarte gat, maar sinds de verlichting op de autosnelwegen is gedoofd, is ook dat problematisch.’

Hoe de Belgische singulariteit verder zal evolueren, durft Hawking nog niet te voorspellen. ‘Daarvoor is het wachten op verder onderzoek van de Large Hadron Collider’, voorziet de wetenschapper. ‘In de LGC brengt mijn uiterst kleine deeltje met elkaar in botsing om experimenteel te testen welk resultaat dat geeft. Ook België laat zich beschrijven als een botsing van uiterst kleine deeltjes.’

Stephen Hawking:
‘Dit kleine gebied telt meer paradoxen dan er tegenstrijdigheden zijn tussen de speciale relativiteitstheorie en de kwantum-mechanica’

Hawking sloot de persconferentie af met de gevleugelde uitspraak ‘Walen buiten!’, wat voor enige ophef zorgde onder de Franstalige journalisten.

Even later kwam de veiligheidsdienst van de KU Leuven met een verklaring op de proppen. Een communiqué meldde dat het Vlaams Katholiek Hoogstudentenverbond (KVHV), een Vlaams-nationalistische studentenvereniging, de spraakcomputer van Hawking gehackt had. De schade zou tegen vanavond hersteld moeten zijn.