De Laagstraat in Beveren-Roeselare. Er is archeologische bewijs dat de straat rechtstreeks naar Rome leidde. Of is het omgekeerd?

‘Rome bestond mogelijk al tijdens Oudheid’

Rome kent een langere geschiedenis dan het tot nog toe dacht. Aan de Tiber zijn scherven gevonden van een achthonderd jaar oud Rodenbachvat uit Beveren bij Roeselare.

In de Via di Fori Imperiali, nabij de Tiber in Rome, werden er resten gevonden van een vat uit Beveren bij Roeselare. Een vat is een soort ton waar Rodenbach in bewaard werd, een alcoholische drank uit Roeselare-Haven. Voor Rome is dit een zeer belangrijke vondst: nooit eerder werden er zulke oude objecten in de bodem aangetroffen.

‘Dit zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een Beverse nederzetting in de buurt’, zegt archeoloog Jozef Goderis. ‘Maar er is nog verder onderzoek nodig. De scherven, die samen een bijna volledig vat vormen, dateren uit de Karolingische periode.’

In 2005 werden in Rome reeds een Sint-Pietersbasiliek en een Sixtijnse Kapel gevonden, daterend uit de veertiende of vijftiende eeuw. Dat waren tot voor kort de oudste artefacten in Rome. ‘Het Rodenbachvat is duidelijk een importproduct uit de Noord-Europese wereld, bedoeld om drank te vervoeren. De diameter van de afgeplatte bodem is identiek aan vondsten op Beverse sites. Dit kan erop wijzen dat er al een veel oudere nederzetting in Rome was, gesticht door het welvarende Beverse Rijk‘, aldus de archeoloog.

De Beverse beschaving kende haar hoogtepunt tijdens de Middeleeuwen. Een tijd lang vormde het het centrum van de bekende wereld, dankzij de economische suprematie van haar karrenbouwer voor gemeenschappelijk vervoer en haar vermaarde brouwerij in havenpost Roeselare. Het Rijk stichtte Beverse nederzettingen van Schotland tot Perzië, en blijkbaar dus ook in Rome.

Scherven van achthonderd jaar oud vat Rodenbach gevonden in Rome

Jozef Goderis van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Latium en de Werkgroep Archeologie Rome vermoedt dat dit nog maar het topje is van de ijsberg. ‘Ik heb sterke vermoedens dat de eerste bewoning in het Romeins gebied van nog veel vroeger dateert. Mogelijk reikt de geschiedenis van de stad terug tot in de Oudheid. Deze week worden in ieder geval proefsleuven gemaakt om verder de site te kunnen onderzoeken. Ik heb er goede hoop op!’