Het Brugse stadsbestuur legt ook het Belfort het zwijgen op. Het gekletter van de beiaard wordt als storend ervaren.

Brugge weert élke vorm van lawaai uit stad

De West-Vlaamse stad Brugge pakt uit met een primeur: ze wordt het eerste officiële stiltegebied in een stedelijke omgeving. Met die beslissing reageert het stadsbestuur op een recent rechterlijk verbod op spelende kinderen.

Op 18 juli gaf een rechter de buren van het Brugse kinderdagverblijf Pietje Pek gelijk. De kinderen mogen er niet langer opgevangen worden buiten de kantooruren, omdat de buren dan thuis zijn en niet tegen het lawaai kunnen. Ondanks een naar Brugse normen ongeziene protestmars van een paar tientallen gezinnen groot, volgt het stadsbestuur het rechterlijk oordeel en sluit het de opvang in Pietje Pek af.

Maar het bestuur gaat nog een stap verder. ‘Nu blijkt dat Bruggelingen recht hebben op stilte, verwachten we een heuse lawine van klachten over geluidsoverlast’, vertelt burgemeester Patrick Moenaert. ‘Daarop willen we anticiperen door Brugge vanaf nu tot stiltegebied te laten uitroepen. Dat betekent dat niet enkel spelende kinderen, maar élke vorm van lawaai wordt geweerd uit het historische centrum.’

Brugge wordt daarmee het eerste stedelijke stiltegebied in Vlaanderen. ‘Tot nu toe waren stiltegebieden altijd gesitueerd in afgeleden landelijke gebieden, zoals het gebied Dender-Mark tussen Geraardsbergen en Galmaarden, of Gerhagen bij Tessenderlo. Dat is eigenlijk een beetje trichen, want die gebieden zijn al oorverdovend stil uit zichzelf. Daar moesten ze dus geen enkele moeite voor doen’, meesmuilt Moenaert. ‘Terwijl wij hier in Brugge heel wat inspanningen moeten leveren. Je staat er normaal niet bij stil, maar eens je erop begint te letten is het opmerkelijk hoeveel geluidsbronnen er eigenlijk zijn in een stad.’

De maatregelen zijn niet min. Straatartiesten zullen enkel nog op fluistertoon mogen optreden, terwijl de beiaard van het Belfort helemaal ontmanteld en omgesmolten zal worden. De toeristische paardenkoetsen moeten volledig uit het straatbeeld verdwijnen vanwege het veel te luide gekletter van de paardenhoeven op de Brugse kasseien. In de plaats zou er wel een uitgebreide stokpaardenverhuur komen, voor toeristen die toch nog per paard de binnenstad willen verkennen.

De toeristische bootjes zijn niet veel beter af. Zij mogen niet langer met motoren aangedreven worden, maar moeten elke passagier een roeiriem geven. De microfoon en versterker voor de toeristische uitleg mag ook niet meer: de gidsen op de bootjes mogen hun uitleg enkel nog in mime brengen. Zelfs de kantklossers zullen moeten opkrassen. Het ritmische getik van de houten klosjes bij het om elkaar heen slaan vormt een te grote verstoring van de stilte in de binnenstad.

Straatartiesten mogen enkel nog op fluistertoon optreden. Beiaard van het Belfort wordt ontmanteld en omgesmolten

‘Maar de grootste uitdaging om van Brugge een echt stiltegebied te maken, zijn de zuurpruimen’, aldus burgemeester Moenaert. ‘Die zitten de hele dag te kijven op onschuldige dingen: spelende kinderen, het falende stadbeleid, Vlaamsonkundige toeristen… Helaas bestaat 90 procent van de Brugse bevolking uit dergelijke zuurpruimen. Uit onderzoek is gebleken dat hun gezamenlijke gekijf vier vijfden van de geluidsoverlast in de Brugse binnenstad uitmaakt. De volledige zuurpruimpopulatie zal dus uit onze stad worden gedeporteerd. Naar Gent, bijvoorbeeld. Ik heb die zelfingenomen blaaskaak van een Termont toch nog iets betaald te zetten.’