Op het platteland zijn er meer bomen en dus ook meer zelfmoorden via ophanging. Knotwilgen veranderen daar weinig aan.

Meer zelfmoorden op platteland door beschikbaarheid takken

Dat er op het platteland meer zelfmoorden zijn, komt niet omdat de eenzaamheid er groter is. Er zijn gewoon meer bomen. De gelegenheid maakt de dief, zegt de Groningse onderzoeker Tom Vantackegem.

De KULeuven toonde deze maand aan dat er op het platteland meer gevallen van zelfmoord worden vastgesteld. Onderzoekers weten dit aan de eenzaamheid op het platteland en de verouderde bevolking. Volgens Tom Vantackeghem, onderzoeker aan de universiteit van Groningen, moet de oorzaak echter niet zo ver worden gezocht. Op het platteland zijn veel meer bomen, dus ook veel meer takken.

Volgens Vantackeghem wordt het onderzoek naar zelfmoord onnodig complex gemaakt. “Waar gebeuren verkeersongevallen? Daar waar er auto’s zijn. Waar hangen mensen zich op? Daar waar er takken zijn. Zo makkelijk is het.” Door veel te snel veel te diep te graven, stelt de overheid zich verkeerde vragen. En dat leidt tot foute beleidskeuzes volgens de Groningse onderzoeker.

“Wanneer de overheid het cijfer in de stad en op het platteland gelijk wil krijgen, lijkt het voor de hand om het aantal bomen in de stad op te trekken. Dat is echter zinloos zonder cursus boom klimmen. Mensen in de stad zijn vergeten hoe je in bomen klimt. Het gevaar bestaat zelfs dat stedelijke zelfmoordenaars de bomen zullen gebruiken om zich te pletter te rijden met hun auto. Een methode met een kleinere slaagkans dan pakweg ophanging. De kans om slachtoffers bij de omstaanders is ook groter.”

Minister Jo Vandeurzen volgt de situatie op de voet. “Er was voor oktober sowieso al een sensibiliseringscampagne geplant omtrent de gevaren van bomen en struiken. De campagne is getiteld:  Struik en Boom, nachtmerrie of droom. We zullen die campagne vervroegen en extra focussen op de suicidale aantrekkingskracht van bomen.“

farmville

Volgens Groen!-politica Mieke Vogels is het echter kortzichtig om bomen met de vingers te wijzen. “De mensen kunnen binnen het neo-liberale model niet om met de weelde van de natuur.” Volgens Vogels is er slechts één oplossing, mensen moeten aangemoedigd worden het platteland in te ruilen voor de stad. In eerste instantie wil Groen! dat via premies bewerkstelligen. Als dat niet lukt zullen mensen verplicht hun huizen moeten verlaten.

Voor het probleem dat die plattelandsuittocht kan leiden tot overbevolking in de steden hebben de ecologisten een oplossing. “We sluiten alle luchthavens en industrieterreinen in Vlaanderen”, zegt Vogels. “Op de vrijgekomen grond trekken we nederzettingen voor ex-plattelandbewoners op. Namen als Boeregem, Koezele of Granelare moeten mensen zich thuis laten voelen. En als ook die nederzettingen vol zijn, kunnen we de mensen nog altijd in Farmville gaan wonen. Ik ken het zelf niet, maar het schijnt een erg populaire bestemming te zijn, er is erg veel over te doen op internet.”