Michelle Martin zou zich na haar vrijlating uit de gevangenis willen opsluiten in een Frans slotklooster. De nonnen zien haar komst niet zitten.

Franse slotzusters smeken paus om vrijlating

De zusters van het Franse slotklooster Abbaye de Pontigny maken zich grote zorgen over de komst van Michelle Martin. In een brief aan paus Benedictus XVI vragen de nonnen om vrijgelaten te worden.

Michelle Martin, de ex-echtgenote van de moorddadige pedofiel Marc Dutroux, komt over enkele weken voorwaardelijk vrij. De Franse staat heeft ermee ingestemd dat de boosaardige vrouw haar intrek neemt in de Abbaye de Pontigny, een rustiek slotklooster in Bourgondië. Het Belgische gerecht ziet de pathologische misdadigster maar wat graag vertrekken.

De bewoonsters van het klooster van Pontigny zien Martin echter niet graag komen. ‘Als christenen, gewijd aan Jezus en de liefde Gods, vergeven wij ook deze duivelse vrouw haar zonden’, schrijft zuster-abdis Bonafatia van Fuldo in een brief aan paus Benedictus XVI. ‘Echter, wij vrezen dat haar aanwezigheid het monastieke leven in het ons toegewezen slotklooster zal verstoren, waardoor wij ons niet meer met dezelfde vroomheid zullen kunnen wijden aan onze religieuze taken. Daarom vragen wij U, onfeilbare vertegenwoordiger van God op aarde, om ons toe te staan een eenmalige pelgrimstocht te ondernemen naar een gelijkgezinde kloostergemeenschap, waarom niet die van Saint-Martin in het zonnige Toulouse?’

Dat komt erop neer dat de nonnen van Pontigny de paus verzoeken om tijdelijk vrijgelaten te worden, zodat ze kunnen ontsnappen naar een andere abdij. Met Michelle Martin zien zij zich niet samenleven. Uit vrije wil kunnen de zusters hun slotklooster niet verlaten, omdat zij anders hun geestelijke status verliezen en terug deel gaan uitmaken van de lekenmaatschappij, waar andere wetten gelden en waar mensen moeten werken voor hun boterham. Daar passen de meeste slotzusters voor.

De paus zelf is er volgens ingewijden ook geen voorstander van dat Belgische pedofielen de wijk nemen naar buitenlandse slotkloosters. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat de Belgische overheid het probleem van de overbevolking in haar gevangenissen probeert af te wentelen op de katholieke kerk’, liet één van de pauselijke adviseurs vorige week nog optekenen in het rooms-katholieke dagblad Avvenire. ‘Laat mij toch ook aanstippen dat er een groot verschil bestaat tussen een religieuze en een seculiere pedofiel. Een leek gebruikt bruut geweld om zijn slachtoffers te overmeesteren, terwijl geestelijken slechts teren op hun maatschappelijke eerbiedwaardigheid.’

De zaak krijgt, zoals verwacht, ook een communautair kantje. ‘Voor één keer vind ik het spijtig dat België nog niet gesplitst is’, liet Olivier Maingain (FDF) zich ontvallen. ‘Als Vlaanderen al het buitenland was, had ik mevrouw Martin maar wat graag naar een Vlaams slotklooster gestuurd in plaats van een Frans.’

Zuster-Abdis:
‘Wij vrezen dat de aanwezigheid van Michelle Martin het monastieke leven in ons slotklooster zal verstoren’

Sp.a en Groen! reageerden verontwaardigd, maar N-VA hield het hoofd koel. ‘Als dat de prijs is die wij moeten betalen voor Vlaamse onafhankelijkheid, valt daar zeker over te praten’, meldde woordvoerder Jeroen Overmeer.