De Vlaamse regering zal niet tolereren dat pyramides in Egypte worden afgebroken en in Vlaanderen worden heropgebouwd.

Politiek lost problemen op die zich níét stellen

In een poging het vertrouwen te herstellen, doen meer en meer politieke partijen nu voorstellen om problemen op te lossen die zich niet stellen. Dat moet aantonen dat ze in een snel veranderende wereld vooruitziend en daadkrachtig zijn.

Ooit was het adagium van Jean-Luc Dehaene dat hij alleen maar de problemen oploste als ze zich stelden. Nu dat laatste echter al acht maanden niet meer lukt, verlegt de Wetstraat haar horizon. Om te bewijzen dat ze wel op lange termijn denkt, vooruitziend is én daadkrachtig, proberen de politieke partijen nu problemen op te lossen die zich nog niet stellen.

Zo werkt Vlaams minister-president Kris Peeters, ook bevoegd voor buitenlandse betrekkingen, aan een voorstel om met onmiddellijke ingang de toeristische exploitatie van Egyptische piramides in Vlaanderen te verbieden. ‘Steeds meer berichten van plunderingen van archeologische sites en musea bereiken ons’, zegt de woordvoerder van Peeters. ‘Het lijkt een kwestie van tijd voor de eerste volledige piramide op e-bay wordt gezet. De Vlaamse regering zal niet tolereren dat deze piramide hier terug wordt opgebouwd en geëxploiteerd.Vlaanderen blijft op die manier een betrouwbare bondgenoot met een open mondiale blik,’ zegt Peeters.

Open VLD, Lijst Dedecker en sp.a tonen zich dan weer bezorgd over de voorstellen van de Duitse kanselier Angela Merkel om zich via de EU met he Belgisch sociaal-economisch beleid te moeien. De partijen willen zich voorbereiden op het scenario dat Duitsland via een Blitzkrieg opnieuw België binnenvalt.  ‘Wat niet is, kan komen’, zegt een Open VLD’er die lid is van het partijbureau. ‘En wat ooit is geweest is, komt sneller terug dan je denkt. En op de meest onverwachte momenten. Bij de liberalen denken we dan in de eerste plaats aan Guy Verhofstadt. Geen fijn vooruitzicht. Maar Duitsers aan de Ijzer is ook geen fijn vooruitzicht. We moeten daarom voorbereid zijn op het feit dat ‘Den Duits’ opnieuw kan binnenvallen.’

Groen! pleit dan weer voor een algemeen jachtverbod op giraffen in de Limburgse Savanne.  ‘De aarde warmt op’, legt Bert Stulens van de Limburgse groenen uit. ‘Tropische spinnen en insecten vinden al de weg naar onze contreien. Het is een kwestie van tijd voor we hier de eerste zoogdieren spotten. En dan willen wij ons huiswerk hebben gemaakt.’

Groen wil eigenlijk een jachtverbod op het hele Belgische grondgebied introduceren. De regering in lopende is zaken echter niet bevoegd. Maar Stulens hoopt zijn plan via een wetsvoorstel in het parlement te laten stemmen.

Gerolf Annemans (VB): ‘Hoewel slavernij al meer dan 100 jaar is afgeschaft, blijven wij de ergste uitwassen ervan veroordelen’

Ook het Vlaams Belang past haar partijprogramma aan de nieuwe sfeer in de Wetstraat aan. De partij eist dat ‘vrijgelaten negerslaven de Vlaamse nationaliteit nooit mogen krijgen’. ‘Hoewel slavernij al meer dan 100 jaar is afgeschaft, blijven wij de ergste uitwassen ervan veroordelen’, legt Gerolf Annemans uit. ‘Slaven moeten vrij gelaten worden en daarna onmiddellijk naar hun thuisland worden gestuurd. Nu de splitsing van België eraan komt, moeten we ons voorbereiden. Vroeger stuurden we ze naar Brussel. Antwerpen is voor ons geen optie. Of toch, maar dan naar Deurne en daar op het vliegtuig.’