Gerolf Annemans:'Er zijn inderdaad te weinig vrouwen aan het werk. Alleen viseren Groen! en Ecolo de verkeerde beroepsgroepen.'

Vlaams Belang voorstander van quota voor vrouwen

Het voorstel van Groen! en Ecolo om quota in te voeren voor vrouwen krijgt steun uit onverwachte hoek. Kamerlid Gerolf Annemans van Vlaams Belang houdt een warm pleidooi voor quota voor vrouwen in sommige beroepsgroepen.

Eind november dienden kamerleden Eva Brems (Groen!) en Muriel Gerkens (Ecolo) een wetsvoorstel in om een quotum van 40 procent vrouwen verplicht te maken voor de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en overheidsbedrijven. Meteen kregen ze de wind van voren van de meeste andere partijen – de N-VA op kop. Maar één partij bleek verrassend genoeg wel gewonnen voor het idee van quota voor vrouwen.

Fractievoorzitter Gerolf Annemans geeft uitleg: ‘De andere rechtse partijen zijn tegen quota voor vrouwen, maar wij vinden dat een goed idee. Er zijn inderdaad plaatsen waar er  te weinig vrouwen aan het werk zijn. Alleen viseren de collega’s Brems en Gerkens de verkeerde beroepsgroepen. Het is niet in de raden van bestuur en in de directieraden dat er te weinig vrouwen zijn. Neen, in Vlaanderen zijn er te weinig vrouwen in het huishouden. Daarom zullen wij een amendement op het wetvoorstel in dienen om minimumquota in te voeren voor het aantal vrouwen aan de haard. We denken in een eerste fase aan een quotum van 80 procent, dat de komende jaren gradueel wordt opgetrokken tot 99 procent.’

Annemans argumenteert dat de verhoogde aanwezigheid van vrouwen positieve gevolgen heeft voor de resultaten van de Vlaamse huishoudens. ‘De dagelijkse realiteit waar de Vlamingen mee geconfronteerd worden, is dat het huishouden van Vlaamse gezinnen steeds minder goed wordt gerund. De afwas blijft staan, de bedden zijn niet opgemaakt, overal ligt stof en vuil… De kinderen van de Vlamingen krijgen steeds vaker afhaalpita te eten in plaats van degelijke, zelfgemaakte Vlaamse stoemp.’

Dat komt volgens Annemans omdat de huishoudelijke taken steeds meer gelijk verdeeld worden tussen vrouwen en mannen. ‘Maar dat soort feminikul werkt absoluut niet’, zegt de VB-fractieleider in de Kamer. ‘We moeten daar geen doekjes rond draaien: mannen kúnnen gewoon niet koken of kuisen. Iedere Vlaamse huisvrouw zal het bevestigen: als hun man helpt, moeten ze achter zijn rug alles opnieuw doen, en dit keer wél goed. De feiten bewijzen het: een huishouden vaart er wel bij als het uitsluitend door de vrouw wordt uitgevoerd.’

Gerolf Annemans: ‘We moeten er geen doekjes rond draaien: mannen kúnnen gewoon niet koken of kuisen’

De kritiek dat hij met dit voorstel de vrouwen volledig zou uitsluiten uit de arbeidsmarkt, pareert Annemans onmiddellijk: ‘Wij zijn wel degelijk bereid te praten over een uitbreiding van de quota naar andere beroepsgroepen. Maar welke dat precies moeten worden, daarover willen we gerust debatteren in de bevoegde commissies. Persoonlijk denk ik onder meer aan de schoonmaaksector, de kinderverzorging en het wasserijwezen. En verpleegsters natuurlijk. Want geef toe, hebt u zelf vertrouwen in een mán die uw bedpan komt vervangen?’