Ook de internationale pers, zoals het NRC Handelsblad, stelde zich vragen over de bewijslast in het proces. Een internetenquête brengt nu de waarheid aan het licht.

‘Vermassen pleegde parachutemoord zelf’

Iedereen dacht dat de parachutemoord opgelost was. Maar uit een internetenquête bij 500 Limburgers blijkt dat advocaat Jef Vermassen zelf de dader was.

Els Clottemans (26) heeft dan toch niet de parachutemoord gepleegd, maar wel haar advocaat, Jef Vermassen. Tot die conclusie komt Datadrive, na een internetenquête bij 500 Limburgers die het proces in Tongeren dit jaar via de regionale media gevolgd hebben.

De parachutemoord op Els Van Doren (38) was een van de meest gemediatiseerde processen van het jaar. Het Belang Van Limburg hield zelfs een enquête op haar website met de vraag of Clottemans schuldig is of niet, nog voor de rechters in het hof van assisen een uitspraak hadden gedaan.

Een prima idee, vindt de Nederlandse professor Peter van Koppen, die er een hedendaagse versie van de volksjury in ziet. Hij wijst er op dat meteen een tweede probleem kan worden opgelost. ‘Assisenprocessen zijn duur en omslachtig en het is niet altijd makkelijk een jury te vinden. Bovendien is geen tweede aanleg mogelijk’, stipt Van Koppen aan.

Van Koppen hield daarom in samenwerking met het onderzoeksbureau Datadrive een tweede internetenquête bij een groter staal respondenten. Daaruit blijkt dat Jef Vermassen zelf de moord heeft gepleegd. De Nederlandse professor zegt al vermoedens te hebben gehad toen hij het requisitoir van Vermassen hoorde. Dat een advocaat met zoveel ervaring geen enkele ruimte voor twijfel liet, kon volgens hem maar op twee dingen wijzen. Of hij had harde bewijzen, of hij kende de echte dader. Toen na een pleidooi van vier uur geen enkel materieel bewijs werd aangevoerd, bleef enkel de tweede optie overeind.

De internetenquête geeft Van Koppen nu gelijk. De respondenten konden bovendien ook stemmen over de motivering van hun verdict. Daaruit blijkt dat 60 procent van de ondervraagden denkt dat Vermassen al langer verliefd was op Marcel Somers. Maar Marcel wou niet van hem weten. Vermassen wou met andere woorden inbreken in de driehoeksrelatie, maar werd niet toegelaten, besluit Datadrive. Met één moord schakelde hij twee rivales uit. Eén is dood, de ander moet dertig jaar naar de gevangenis.

Zestig procent van de ondervraagden denkt dat Vermassen zelf verliefd was op Marcel Somers. Dat is dan meteen het motief

De eerste hint is overigens al vele jaren geleden gegeven. ‘Iedereen van ons is tot moord in staat’, schreef Vermassen toen in het voorwoord van zijn boek over moordenaars en hun motieven.