Het onderzoek: Slechts 35 procent van de respondenten vindt dat enquêtes significant moeten zijn. 45 procent vindt zoiets niet nodig. 30 procent - waarvan tien procent toch ja of nee antwoordde - snapt eigenlijk de vraag niet.

Onderzoek moet niet langer statistisch significant zijn

Er breekt een nieuw tijdperk aan voor onderzoeksjournalistiek. Enquêtes moeten immers niet langer statistisch significant zijn, blijkt uit een onderzoek van Datadrive.

Hebben internetenquêtes zin? Vaak worden ze immers afgenomen bij een zeer klein staal respondenten dat niet representatief is voor de Vlaamse bevolking. Toch worden de resultaten vaak gepresenteerd in termen als: ‘een op vijf Vlamingen vindt dat ….’

Het probleem stelt veel onderzoekers voor een dilemma. Er is vaak immer geen tijd of geld om de enquête uit te breiden tot ze statistisch significant wordt. Het researchbureau Datadrive heeft nu echter een doorbraak gevonden. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat slechts een minderheid van de Vlamingen vindt dat een enquête aan de basisregels van de statistiek moet voldoen.

‘Dit luidt een nieuw tijdperk in voor wie wil weten wat de Vlaming echt denkt’, zegt Pierre-Simon Laplace, CEO van Datadrive. Het maakt dat een geloofwaardige enquête nu in ieders bereik komt.

Meteen kwam er echter kritiek op het onderzoek van de Gentse professor Hilaire Page. Dit onderzoek is zelf niet relevant, omdat er gepeild is bij veel mensen die ofwel de vraag niet begrepen, ofwel verkeerd geantwoord hebben. Commit it to the flames, zou ik daarom stellen.

Pierre-Simon Laplace: Een geloofwaardige enquête komt nu in ieders bereik

Pierre-Simon Laplace is het daar niet mee eens. ‘Dit is een typische reactie van een elitaire academicus in een ivoren toren’, zegt de Datadrive-topman. ‘Blijkbaar doet het er niet toe wat de Vlamingen denken. Professor Page houdt alleen maar rekening met wie zoals hem denkt. Hij wil enquêtes gewoon kunstmatig duur maken zodat alleen academici als hijzelf ze kunnen uitvoeren. Dat is zijn verborgen agenda en ik doe daar niet aan mee.’