Mullah Insaladabad moet het islamitische antwoord worden op Sint-Nikolaas.

Moslimkinderen krijgen islamitische Sint

Ook in scholen waar overwegend allochtone leerlingen zitten, viert men Sinterklaas. Een Gents schooltje paste de Sint voor het eerst aan aan de islamitische traditie. Mullah Insaladabad is geboren.

Met glinsterende ogen zitten de kindjes van het derde jaar van basisschool De Mozaïek te wachten op Sinterklaas. Het is 6 december, en zelfs al telt het klasje overwegend Turkse, Kosovaarse en Afghaanse leerlingen, ook hier wordt de Sint gevierd.

‘Deze kinderen zien Sinterklaas los van de christelijke traditie’, zegt juf Marleen Seeuws. ‘Voor hen is de goedheilig man een kindervriend die ieder jaar cadeautjes komt uitdelen. Een beetje zoals wij de kerstman zien: een gul figuur die geen religieuze connotaties oproept.’

De ouders van de allochtone leerlingen maken die connectie echter wel. ‘Ieder jaar krijgen wij klachten van ouders die vinden dat wij onze leerlingen het katholieke geloof proberen op te dringen’, zegt Seeuws. ‘Zij wijzen erop dat de Sint een katholieke bisschop was.’

De school had begrip voor die klachten, en besloot de Sint te vervangen door een islamitische geestelijke. ‘We dachten er eerst aan om een imam op te voeren, maar dat zou de ouders van onze Belgische leerlingen in het verkeerde keelgat schieten’, zegt islamleraar Mohammed Gök. ‘Een imam roept toch altijd beelden op van moslimterrorisme. Daarom hebben wij gekozen voor de neutralere titel van ‘mullah’, die vooral in de sjiitische traditie van de islam gebezigd wordt.’

De school vroeg aan Rasul Akdeniz, grootvader van Nuran, of hij mullah wou spelen. ‘Ik mocht zelf mijn naam kiezen’, straalt Akdeniz terwijl hij zich in de gang klaarmaakt voor zijn act. ‘Ik heb gekozen voor Insaladabad, een eerbetoon aan de Turkse generaal die ons volk in 1915 beschermde tegen het Armeense gevaar.’ Een valse baard hoeft Akdeniz niet aan te doen: aan de kaak van de restauranthouder hangt reeds een authentiek examplaar.

Opgeheven vinger

Midden in de les wiskunde zwaait de deur van het klasje van juf Seeuws open. ‘Insjallah!’, buldert een goedgemutste Akdeniz. De kinderen schrikken op als de bebaarde grijsaard het klaslokaal binnenstrompelt, maar Seeuws stelt hen meteen gerust: ‘Dit is de nieuwe Sinterklaas!’

‘Dag kinders! Ik ben Mullah Insaladabad!’, stelt Akdeniz zichzelf in gebroken Nederlands voor. Hij wordt gevolgd door vier dames in kleurrijke Arabische gewaden. ‘Mijn harem heeft cadeautjes mee voor jullie’, zegt de mullah met opgeheven vinger. ‘Maar wie stout geweest is, krijgt plets!’

Enkele Kosovaarse kinderen schuiven wat ongemakkelijk op hun stoel als Mullah Insaladabad de leerlingen één voor één bij hem roept. Hashim Rugova stapt met duidelijke tegenzin naar de mullah. ‘Ah, de kleine Rugova! Wel, wel, jij bent een stoute jongen, hé. Je zult branden in de hel, en de rest van je familie ook. Zeg maar tegen je papa dat hij zijn televisie ’s nachts niet zo luid moet zetten en dat hij de volgende keer moet betalen als hij in mijn restaurant komt eten’, spelt Akdeniz de kleine Kosovaar zo joviaal mogelijk de les.

Mullah Insaladabad: ‘Mijn harem heeft cadeautjes mee voor jullie. Maar wie stout geweest is, krijgt plets!’

Even later is het de beurt aan Kenneth Van Wassenhoven, het enige Belgische jongetje van de klas. ‘Zijt gij een echte Sinterklaas, of niet?’, vraagt hij. Akdeniz grijnst. ‘Maar neen! Ik ben Sinterklaas niet. Sinterklaas is vals, en ik kom hem vervangen. Ik ben Mullah Insaladabad, en míjn baard is echt!’, lacht de grijsaard.

Directeur Frank Depoorter is de klas binnen geslopen en slaat het schouwspel geamuseerd gade. ‘Zo’n islamitische weldoener is goed voor de interculturele ontwikkeling van onze leerlingen’, legt hij uit. ‘We moeten duidelijk maken dat de westerse tradities niet exclusief christelijk zijn. Het zijn de tradities die zich moeten aanpassen aan de mensen, en niet omgekeerd.’