De voltallige Vlaamse industrie verhuist straks misschien naar het luchthavengebied. Voka Halle-Vilvoorde is enthousiast.

‘Maak van Halle-Vilvoorde grote luchthaven met industrieterreinen’

Als in Halle-Vilvoorde niemand meer woont, is het probleem BHV opgelost. Tot die conclusie komt Kristel De Vliegher (VUB), die ervoor pleit het gebied te herbestemmen als luchthaven- en industriegebied.

Na jaren van politieke impasse over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde lijkt er eindelijk een oplossing in zicht. Professor Verkeerskunde Kristel De Vliegher (VUB) heeft het het ei van Colombus: ‘Breid de luchthaven van Zaventem uit tot Eppegem in het noorden en Oppem in het zuiden, en maak van de rest van Halle-Vilvoorde één grote industriezone, waar alle Vlaamse industrie wordt samengebracht.’

Het idee is even simpel als geniaal, legt De Vliegher uit. ‘Als het hele grondgebied van Halle-Vilvoorde luchthaven en industriezone wordt, is er geen plaats meer voor woongebied. Daardoor valt de facto de noodzaak weg om het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Halle-Vilvoorde zal immers géén inwoners meer tellen en bijgevolg zullen er enkel in het Brusselse deel van het arrondissement nog verkiezingen gehouden worden.”

Natuurlijk moeten alle inwoners die nu nog in de Rand rond Brussel wonen, verhuizen naar elders. ‘Maar dat kan geen probleem vormen’, argumenteert De Vliegher. ‘Aangezien alle industrie van Vlaanderen rond Brussel wordt geconcentreerd, komen er in de rest van het gewest heel wat industrieterreinen vrij die als woongebied ingevuld kunnen worden.’

De Vliegher is professor Verkeerskunde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), maar specialiseerde zich daarnaast ook in Ruimtelijke Planning en in Politieke Wetenschappen. ‘Het is pas toen ik het probleem interdisciplinair begon te bekijken, dat ik besefte hoe eenvoudig de oplossing is’, aldus de professor. ‘Niet alleen het politieke probleem BHV wordt hierdoor opgelost. Doordat er in de hele Vlaamse Rand geen mensen meer wonen, zijn er ook geen faciliteiten meer nodig in de zes faciliteitengemeenten. Bovendien heb ik niet alleen BHV opgelost, maar ook het DHL-probleem dat de regering-Verhofstadt II zo lang teisterde.’

Ook dat andere historische ‘klotedossier’, dat van de nachtvluchten boven Zaventem, is opgelost. Zolang ze niet over Brussel gaan, kunnen ze immers niemand uit de slaap houden.

In een eerste reactie werd het voorstel gisteren voorzichtig positief onthaald in de Wetstraat. De Franstaligen kunnen immers beweren dat zij nooit de splitsing van BHV hebben toegestaan, terwijl de Vlamingen kunnen volhouden dat er geen Franstalige meer in het Vlaams Gewest woont. Ook Voka-Halle-Vilvoorde is enthousiast.