Te veel partijen kiezen uit schrik voor oppositie voor een makkelijke regeringskuur.

Analyse: Formatie schaduwregering in het slop

De oppositiepartijen slagen er maar niet in een schaduwregering op de been te brengen. De meesten lijken te opteren voor een regeringskuur.

Het ziet ernaar uit dat de nieuwe regering van België bij haar start weinig weerstand zal ondervinden. De vorming van een stevige oppositie zit immers volledig in het slop. De koning stuurt nu twee quaestoren van het parlement het veld in om de oppositieonderhandelingen weer op gang te trekken.

De schaduwregeringsformatie werd al van bij het begin sterk bemoeilijkt door de halsstarrige houding van grote partijen als NV-A en PS. Die weigeren tot de oppositie toe te treden en kiezen resoluut voor een regeringskuur. Maar ook kleine partijen als CD&V, cdH en sp.a blijken tot nu toe niet geneigd om oppositieverantwoordelijkheid op te nemen.

Daardoor worden de overblijvende partijen gedwongen over een rechtse oppositiecoalitie te onderhandelen. En daar wringt het schoentje. ‘Als er iets is wat rechtse partijen niet kunnen, dan is het samenwerken met andere rechtse partijen’, verklaart een LDD-verkozene die anoniem wenst te blijven.

Oppositiegeil

Het gevolg is dat alle in-, pre- en deformatiegesprekken tot dusver altijd zijn afgesprongen op de onwil om met elkaar te praten en op beledigingen over en weer tussen MR, Open VLD, VB en LDD. Opmerkelijk is dat Lijst Dedecker en Vlaams belang meer bereid zijn tot toegevingen dan de andere partijen. ‘Omdat ze oppositiegeil zijn en bijgevolg álles willen doen om niet in de regering te hoeven zetelen’, schampert een liberale onderhandelaar.

Gedurende enkele weken lag zelfs de formule van een minderheidsschaduwkabinet op tafel, waarbij het Vlaams Belang niet tot de oppositie zou toetreden, maar ze wel zou gedogen. Na interne twisten bij de andere onderhandelaars werd die piste echter afgeschoten.

Intussen groeit de speculatie dat MR en Open VLD aan de onderhandelingstafel gewipt zouden worden ten voordele van de Ecolo en Groen!. ‘Het kan een eerste stap zijn naar het terugwinnen van vertrouwen rond de onderhandelingstafel’, analyseert een pizzabezorger van de onderhandelaars. ‘Bovendien komt het de groenen goed uit: ze kunnen zichzelf positioneren als een verantwoordelijke speler die niet te beroerd is om beleid te bekritiseren.’

Anonieme LDD’er: ‘Als er iets is wat rechtse partijen niet kunnen, dan is het samenwerken met andere rechtse partijen’

Toekomstige regeringsleden lachen groen-rechts echter weg: ‘De interne divergenties binnen zo’n schaduwkabinet zouden van die aard zijn dat wij geen noemenswaardige obstructies jegens ons beleid dienen te anticiperen.’