Jan Jambon wil de Marokkaanse gemeenschap niet schofferen. 'Je zegt ook niet van álle misdadigers dat het psychopaten zijn.'

Jambon nuanceert: ‘Identiteitskaart met vingerafdruk enkel voor Marokkaanse Belgen’

Na protest van Open Vld nuanceert Jan Jambon zijn pleidooi om vingerafdrukken toe te voegen aan identiteitskaarten. 'Die maatregel geldt enkel voor risicogroepen, met name Marokkaanse Belgen.'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) komt tegemoet aan het voorbehoud van coalitiepartner Open Vld bij zijn voorstel om vingerafdrukken stelselmatig te registeren. ‘Dit is disproportioneel. Zijn we plots allemaal terreurverdachten geworden?’, had vicepremier Alexander De Croo zich laten ontvallen.

Jan Jambon:
‘Maatregel geldt niet voor álle Belgen, maar voor alle Belgen met een verdachte afkomst’

‘Haha, neen, natuurlijk niet’, lacht Jambon de bezwaren weg. ‘Ik begrijp dat er vragen zijn over de privacy. Daarom geldt de systematische registratie enkel voor de risicogroep van Marokkaanse Belgen. De maatregel wordt dus niet uitgebreid naar álle Belgen, maar naar alle Belgen die toevallig een verdachte afkomst hebben, al is het maar een verre voorouder die in Marokko geboren is. Dat is een belangrijke nuance.’

Ruikt zo’n nuance dan niet naar racisme? ‘Neen, ik wil de Marokkaanse gemeenschap zeker niet schofferen’, haast Jambon zich. ‘Dat zou grof zijn. Even grof als zeggen dat álle misdadigers psychopaten zijn. Zulke praat laat ik over aan Vlaams Belang. Wie niets te verbergen heeft, moet geen schrik hebben: we vinden wel iets.’

Toch weerklinkt er protest. De stelselmatige registratie van vingerafdrukken van Belgen met een Marokkaanse migratieachtergrond zou hen degraderen tot tweederangsburgers. De indruk ontstaat dat zij geen echte Belgen zijn. ‘Toch wel, die mensen zijn wel degelijk échte Marokkaanse Belgen’, weerlegt Jambon.