De jonge liberaal Axel Bonamie gelooft dat slecht onderwijs getalenteerde leerlingen ten goede komt.

Liberale scholieren steunen pleidooi Gwendolyn Rutten voor slechter onderwijs

Dat Gwendolyn Rutten tegen het regeerakkoord in pleit voor slechter onderwijs, valt in goede aarde bij liberale scholieren. 'In een slecht systeem komt talent gemakkelijker bovendrijven', denkt Axel (19).

Volgens de liberale scholierenkoepel LiberaLESS dwaalt het regeerakkoord als het over onderwijs gaat. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat iedere leerling tot aan zijn middelbaar diploma wordt gepamperd’, vindt voorzitter Jean-Jacques De Clercq (13) uit Merelbeke. ‘Dat is een partijpolitieke strategie van CD&V en N-VA waarin wij ons niet kunnen vinden.’

Hoe moet het dan wel? ‘Wij pleiten voor meer vrijheid, wat in casu betekent dat zwakke leerlingen aan hun lot worden overgelaten, zodat leerlingen met een betere achtergrond de kans krijgen om te schitteren. Staat dat niet in het regeerakkoord? Dan is het regeerakkoord een vodje papier’, vindt Jean-Jacques, die voor zijn nieuwjaar een pakketje aandelen kreeg van mama’s consultancybureau.

De liberale scholieren beseffen dat pleiten voor slechter onderwijs ingaat tegen de intuïtie, maar ze wijzen op de terugverdieneffecten. ‘In een slecht onderwijssysteem komt talent gemakkelijker bovendrijven’, denkt Axel Bonamie (19), die in het vierde jaar Latijn-Wiskunde zit en pocht dat hij volgend jaar als medezaakvoerder aan de slag kan in de bouwonderneming van zijn papa. ‘Dat komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede.’

Jean-Jacques De Clercq:
‘Wij pleiten voor meer vrijheid, wat in casu betekent dat zwakke leerlingen aan hun lot worden overgelaten’

LiberaLESS geeft Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten daarom volmondig gelijk in haar pleidooi om het Vlaams onderwijs te verzwakken in plaats van te versterken. ‘Gemaakte afspraken verbreken als je plots een leuker ideetje krijgt, moet kunnen’, zegt De Clercq. ‘Dat maakt ons tot moderne liberalen.’