Nederland begrijpt niet waarom België Antwerpen blijft openhouden. 'We moeten op zoek naar alternatieven.'

Nederland eist zeggenschap over Antwerpen

Nederland moet mee kunnen praten over de communicatie en de veiligheid in de stad Antwerpen. Die moest al in 1585 gesloten zijn, maar de Belgische regering houdt de stad open, tegen beter weten in.

Het Nederlandse kabinet moet in Brussel aandringen op medezeggenschap over het openhouden van de stad Antwerpen. Dat eisen alle Nederlandse partijen in de Tweede Kamer. In Nederland nemen de zorgen over Vlaanderens grootste stad toe.

‘Antwerpen strekt zich zo ver uit en lokt zo veel Nederlandse toeristen dat onze steden er hinder van ondervinden’, meent D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. ‘De belangen zijn groot, dus is het logisch dat Nederland mee beslist over het beleid van de stad Antwerpen. Een gezellige debatcultuur is wenselijk.’

GroenLinks:
‘Een uitdoofscenario is het beste voor iedereen, Nederlanders én Belgen’

De SP eist zelfs dat de stad meteen gesloten wordt. ‘Dat ding had al op 17 augustus 1585 op non-actief moeten staan. Telkens opnieuw zijn er problemen. We kunnen dit niet blijven afdoen als incidenten’, verkondigt SP-Kamerlid Eric Smaling. ‘Henk en Ingrid pikken dit niet meer.’

De politici verwijzen naar het lot van het Waasland en de Kempen, ‘verlaten landstreken waaruit alle leven gezogen is’. ‘Antwerpen maakt het leven in Zeeland en Noord-Brabant onmogelijk. Er zijn constant storingen’, zegt Van Veldhoven. ‘Het gaat er keer op keer mis. We moeten op zoek naar alternatieven voor deze stad.’

De partij GroenLinks begrijpt dat België Antwerpen niet op één, twee, drie kan sluiten – ‘want waar moeten al die mensen dan heen, toch niet opníéuw naar het noorden?’ – maar vraagt wel een geleidelijke afbouw van de activiteiten in de stad. ‘Een uitdoofscenario is het beste voor iedereen, Nederlanders én Belgen.’