Beersel biedt opvang in een schattig kasteel, maar dat is te min voor de ontheemde vluchtelingen.

Vluchtelingenstroom Linkebeek bedreigt welvaart Beersel

Nu de politieke onlusten in Linkebeek escaleren, slaat buurgemeente Beersel alarm. 'Verschillende Vlaamse gezinnen vroegen al asiel aan in onze gemeente. De druk wordt onhoudbaar’, klaagt de burgemeester.

Sschrijnende beelden in Beersel, waar honderden gezinnen met hun hebben en houden zijn neergestreken op het centrale Herman Teirlinckplein. De meesten van hen zijn Vlamingen die de escalerende situatie in Linkebeek zijn ontvlucht, uit angst voor geweld tussen de strijdende partijen.

Zoals bekend wordt Eric De Bruycker, de officiële leider van Linkebeek, slechts door een minderheid van de bevolking gesteund. Hij wil echter van geen wijken weten en wordt de hand boven het hoofd gehouden door extremistische groeperingen uit het noorden. Rebellenleider Damien Thièry krijgt steun vanuuit het zuiden en beloofde al tot het uiterste te gaan om de Vlaamse bezetter definitief te verdrijven. Lokale bronnen bevestigen dat hij ondertussen de Linkebeek Hockey Club en de wijk rond de Vijversdreef de facto onder controle heeft.

De Linkebeekse bevolking is de dupe. Lucie (27) werkt in Brussel, maar heeft een Vlaamse moeder en een Franstalige vader en was de intimidaties langs beide kanten beu. ‘Ik wil geen kamp kiezen. In Beersel heerst een stabiel politiek klimaat en daar moet ik niet vrezen dat mijn grondwettelijke rechten worden geschonden.’

Sandra (35) emigreerde met haar beide kinderen te voet vanuit Linkebeek. Zij kreeg als Vlaamse een Franstalige oproepingsbrief voor de verkiezingen, waardoor ze blind werd. ‘Voor mij is het te laat, maar ik wil gewoon een beter leven voor mijn kinderen.’

Beersel, geleid door een Vlaamse burgemeester, ziet de toestroom van vluchtelingen met lede ogen aan. In de lokale gemeenschap groeit de onrust. Op straat zegt Roos (67): ‘Allemaal goed en wel, maar wie zegt mij dat die mensen wel echte Vlamingen zijn en geen geïnfiltreerde Franstalige extremisten?’

Soortgelijke reacties in de bakkerij, waar Patrick (39) laat optekenen: ‘Ik moet werken voor mijn brood, meneer, ik verwacht ook niet dat ze mij in een andere gemeente zomaar een huis en geld geven. Blijkbaar ligt dat anders in de Linkebeekse cultuur.’

Bewoner Beersel:
‘Wie zegt mij dat die vluchtelingen wel echte Vlamingen zijn en geen geïnfiltreerde Franstalige extremisten?’

Hugo Vandaele (CD&V), burgemeester van Beersel, toont begrip voor de getroffen bevolking, maar roept de Vlaamse regering op tot meer solidariteit. ‘Het gaat meestal om mensen met een post-traumatisch stresssyndroom, om slachtoffers van extremisme die nauwelijks nog normaal kunnen functioneren in de maatschappij. Ze moeten worden opgevolgd en begeleid, en daarvoor heeft Beersel de middelen niet.’