Bart De Wever heeft al spijt van de #helfie. 'Hadden toch beter gekozen voor campagne met blote vrouw.'

Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame verbiedt seksbelust handje van N-VA

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) eist de stopzetting van de N-VA-reclamecampagne ‘Iedereen #Helfie’, wegens te seksueel geladen. 'Zonde van al dat belastinggeld', zegt N-VA.

De JEP kreeg diverse klachten binnen over de campagne, met name over de afbeelding van een gele hand met vijf vingers. Volgens de klagers verwijst dit beeld onmiskenbaar naar allerlei seksuele handelingen die met zo’n hand kunnen worden gesteld. 


Vooral de onnatuurlijke positie van de duim verraadt ‘de gretigheid waarmee de mannenhand zich zal vergrijpen aan eender welk lichaamsdeel dat in zijn buurt komt’ en zo vrouwen ‘tot een lustobject reduceert dat als het ware voor het grijpen ligt’, luidde het in de klachten die de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame binnenkreeg. 


De jury volgde de klagers in die redenering. Het reclamebeeld toont volgens de jury inderdaad een forse hand die ‘grijpklaar is om de erogene zones van hoofdzakelijk jonge vrouwen aan (mogelijk ongewenste) seksuele intimiteiten bloot te stellen. In combinatie met de ietwat wazige, maar uitgesproken seksueel geladen gezichtsuitdrukkingen van de boegbeelden van de partij die deze campagne lanceerde, vertegenwoordigt deze hand een moreel verwerpelijke mannencultuur die wij onmogelijk kunnen toelaten.’ 


De affiche hangt bovendien op openbare plaatsen, waar zowel vrouwen, kinderen als jongeren alomtegenwoordig zijn. Daarom adviseert de JEP om de campagne met onmiddellijke ingang stop te zetten.

De N-VA zit verveeld met de kwestie en beraadt zich momenteel over de intrekking van haar campagne. N-VA-voorzitter Bart De Wever: ‘We hebben één miljoen euro belastinggeld betaald voor heel die cinema, nu kunnen we moeilijk alles zomaar in het water gooien.’

JEP:
‘Helfie verwijst naar gretigheid waarmee mannenhand zich vergrijpt aan ander welk lichaamsdeel’

Toch erkent De Wever spijt te hebben van de campagne. ‘Ik had beter geluisterd naar Pol Van Den Driessche en gewoon een blote vrouw op de campagneposters gezet. Dan stak iedereen spontaan zijn #helfie omhoog.’